Noklus tilbyr kurs i blodprøvetaking til sykepleierstudenter

Foto: Annette Larsen

Aktuelt

Noklus tilbyr kurs i blodprøvetaking til sykepleierstudenter

Kursene skal gjøre sykepleierstudenter i stand til å jobbe på laboratoriene under koronakrisen.

Publisert

Endret

– Ved mangel på helsepersonell er det sannsynlig at sykepleierstudenter må læres opp i laboratoriearbeid og stille til tjeneste i helsevesenet, sier Noklus-leder Sverre Sandberg til Sykepleien.

Ifølge tidsskriftet skal sykepleierstudentene få fri tilgang til ni e-læringskurs ut året. Blant annet om venøs og kapillær blodprøvetaking, urinprøvetaking, urinstrimmelundersøkelse og bakteriologisk undersøkelse av urin.

Sandberg forteller at Noklus lenge har ønsket å få sykepleierutdanningene med i Noklus. Per i dag er det først og fremst legekontor og sykehjem som benytter seg av ordningen – og kursene. Nå gjøres altså kursene tilgjengelige for sykepleierstudentene uten at utdanningene deltar i Noklus.

BFI er positiv

Rita von der Fehr, leder av BFIs fagstyre, synes det er positivt med mest mulig deling av kompetanse nå.

- Vi er i en situasjon der vi må hjelpe hverandre på tvers av tradisjonelle arbeidsoppgaver. Jo flere som nå bidrar på kryss og tvers i helsetjenesten, jo bedre.

Von der Fehr tror at pandemien kan få fart på det tverrfaglig samarbeidet på sykehusene.

- Det er jo noe alle har ønsket seg, men hatt problemer med å iverksette.

Hun kunne ønske at Noklus – nå under krisen - åpner disse kursene for alle BFI-medlemmer. En del bioingeniører som ikke tar blodprøver til daglig, kan være aktuelle prøvetakere. Det hadde vært nyttig om de fikk frisket opp kunnskapene sine.

- Det er i det hele tatt viktig at kompetansen nå flyter lett ut over helsetjenesten for alle som trenger og ønsker det, sier Rita von der Fehr.

Kilde: Sykepleien.no. Tilbyr sykepleierstudenter gratis kurs i å ta blodprøver (27.3.2020)

Stikkord:

Blodprøvetaking, Coronavirus, COVID-19, Sykepleier, Utdanning