Noklus tilbyr fri tilgang til e-læringskurs for bioingeniørstudenter

Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Noklus tilbyr fri tilgang til e-læringskurs for bioingeniørstudenter

Publisert

Endret

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) vil åpne sine e-læringskurs i laboratoriearbeid for resten av 2020. I en e-post til Bioingeniøren skriver organisasjonen at studiestedene som ønsker å benytte seg av tilbudet, må ta kontakt med noklus@noklus.no. Studiestedet blir da tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Noklus gjør dette for å bidra til at studenter skal være best mulig rustet for arbeid i helsetjenesten under koronapandemien.

- Å gi bioingeniørstudentene fri tilgang til våre e-læringskurs i laboratoriearbeid ut året, er vårt lille bidrag. I en tid der alle ordinære kurs er avlyst, er e-læringskurs spesielt godt egnet. Dersom studentene gjennomfører e-læringskurs, vil en viktig laboratoriefaglig del av det studentene vil møte i arbeidslivet, være godt ivaretatt», mener Noklus-leder Sverre Sandberg.

Noklus har også gitt sykepleierstudenter fri tilgang til kursene. Siden 28. mars har cirka 250 studenter begynt på e-læringskurs.

E-læringskursene dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg er det kurs som omhandler urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser.

Les mer på noklus.no