Kursdeltakelse: Store forskjeller mellom arbeidsplassene

Arbeidsgivere i privat sektor sender bioingeniørene sine oftere på BFI-kurs enn offentlige sykehus. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Kursdeltakelse: Store forskjeller mellom arbeidsplassene

BFI har undersøkt hvor ofte bioingeniører deltar på instituttets kurs. Tre private laboratorier ligger øverst på listen.

Publisert

Endret

Haraldsplass Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus har størst kursdeltakelse. Haraldsplass sender i snitt nærmere 40 prosent av bioingeniørene på kurs hvert år, Diakonhjemmet tett oppunder 30 prosent. Begge sykehusene er private og ikke-kommersielle.

På tredjeplassen ligger Fürst Medisinsk Laboratorium, som har drøyt 25 prosent av bioingeniørene på BFI-kurs hvert år.

Nederst på listen ligger de fem nordligste helseforetakene, med en årlig kursdeltakelse på mellom fire og elleve prosent.

Prioriterer kompetanse

Anne-Margrethe Holmefjord er avdelingsleder ved laboratoriet på Haraldsplass. Hun forteller at den høye kursdeltakelsen skyldes bevisst prioritering.

- Jeg har alltid ment at det er viktig med kompetanseheving. Det er noe som skal prioriteres, sier hun.

Haraldsplass har rundt 30 bioingeniører, og de aller fleste går i tredelt turnus. Laboratoriet har et bredt spekter av analyser: Klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon, mikrobiologi og transfusjon.

Holmefjord understreker at den høye kursdeltakelsen også henger sammen med at de ansatte ønsker kompetanseheving.

Vil prøve ut nye kurstilbud

BFI har kartlagt kursdeltakelse i årene 2013-18 for å komme frem til gjennomsnittstallene i tabellen. Instituttleder Lisa Husby er ikke overrasket over mønsteret som kom frem.

- Tallene bekrefter det vi hadde mistanke om. Det er særlig nord i landet at deltakelsen er lav, sier hun.

Flere sykehus viser til lave kursbudsjetter og mangel på tid. Å reise kan være dyrt og tidkrevende i deler av landet.

De klassiske kursene, hvor deltakerne samles til forelesninger og sosialt samvær i en av landets større byer i et par dager, er populære. Men Husby forteller at BFI vil prøve ut andre kurskonsepter i tillegg. På programmet for 2020 står streaming av kurs i biobanking.

- En annen mulighet er å sende forelesere ut til arbeidsplassene i stedet for at deltakerne må reise, sier Husby.

Det er en trend at grensene mellom ulike områder av bioingeniørfaget viskes ut. Det blir flere tverrfaglige metoder. Husby forteller at BFI vil møte denne utviklingen ved å lage kurs basert på metoder i stedet for fagområder. Det vil man se mer til i årene som kommer.

I første omgang er den årlige utdanningskonferansen gjort om til en formidlingskonferanse rettet mot både undervisning, praksisveiledning, forskning og generell formidling av fag.

- Når kursdeltakelsen noen steder er lav, kan det tenkes at sykehusene sender bioingeniørene sine på kurs hos andre enn BFI?

- Vi følger med på kursmarkedet og ser at noen leverandører lager relevante kurs. Men noen tydelige konkurrenter til våre kurs har vi ikke, mener Husby.

Stikkord:

Arbeidsliv, BFI, Kompetanse