Kun seks arbeidsgivere har spesialisttillegg

Mange arbeidsplasser har ikke eget tillegg for bioingeniører med spesialistgodkjenning. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Kun seks arbeidsgivere har spesialisttillegg

- For dårlig, mener instituttleder Lisa Husby i BFI.

Publisert

Endret

Presisering: Denne artikkelen er basert på data om arbeidssteder som hadde bioingeniørspesialister ansatt da data ble samlet inn. Det kan ha skjedd endringer etter innsamlingen. Disse forbeholdene endrer likevel ikke hovedkonklusjonen om at mange arbeidsgivere ikke har et eget lønnstillegg til godkjente bioingeniørspesialister.

53 bioingeniører har fått godkjenning som spesialister siden ordningen ble innført i 2008. En oversikt utarbeidet av BFI i 2019 viser at kun 6 av 19 arbeidsgivere med spesialister ansatt gir et eget lønnstillegg til godkjente bioingeniørspesialister.

Selv om få arbeidsplasser har spesialisttillegg, nyter cirka halvparten av spesialistene godt av slikt tillegg. Mye av forklaringen er at Oslo universitetssykehus har tillegg, og der jobber til sammen hele 15 bioingeniørspesialister.

Livslang læring

BFIs instituttleder er ikke fornøyd med at ikke flere tilbyr økonomisk uttelling til spesialistene.

- Jeg forstår ikke hvorfor arbeidsgiverne ikke verdsetter kompetanse høyere, sier hun.

Husby mener spesialistordningen er et godt eksempel på den typen kompetanseheving og livslang læring som etterlyses i utredninger og politikerutspill. Hun oppfordrer alle til å jobbe for lønnstillegg for spesialister.

- Lederne bør prioritere det, forhandlerne bør kreve det – og også den enkelte bioingeniør kan kreve uttelling for spesialistgodkjenning i lønnssamtalen, understreker hun.

Stikkord:

BFI, Spesialistgodkjenning