Kravene for å bli bioingeniør stiger – igjen

Ill. foto: Annette Larsen

Aktuelt

Kravene for å bli bioingeniør stiger – igjen

Av bioingeniørutdanningene er det i år Universitetet i Tromsø som kan skilte med høyest poenggrense.

Publisert

Endret

Det viser tallene for hovedopptaket til høyere utdanning, som ble lagt fram av Samordna opptak 24. juli.

Poenggrensen for å komme inn på bioingeniørstudiet i Tromsø er i år 57,2 studiepoeng (ordinær kvote). I fjor var den 52,4. En betydelig økning, med andre ord.

Kirsti Hokland er fornøyd med at bioingeniørutdanningen i Tromsø kan skilte med høyest poenggrense i år. Foto: Aksel Johansen

- Det er jo veldig gledelig – og samtidig litt overraskende siden vi hadde litt færre søkere i år enn i fjor, sier Kirsti Hokland, studiekoordinator og universitetslektor ved bioingeniørutdanningen, Universitetet i Tromsø.

Hun tror en av grunnene til at så mange velkvalifiserte har søkt utdanningen er gode ambassadører blant studentene. De har blant annet en svært aktiv facebookgruppe som promoterer utdanningen.

- Vi som jobber her bruker dessuten alle anledninger til å informere om at det er lett å få jobb – og at det er gode muligheter til å gå videre og ta både master- og doktorgrad, sier Hokland.

Alle poenggrensene for bioingeniørstudier ligger i år over 50. På andreplass er utdanningen ved Oslo Met med 56,7 studiepoeng. Utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet havner på andre plass på høyskolens «Ti på topp»-liste med en poenggrense på 53,9.

Landets sju bioingeniørutdanninger har planlagt til sammen 353 studieplasser i år, ifølge Samordna opptak. Det er 22 flere plasser enn hva som var planlagt på samme tid i fjor.

Poenggrenser, årets hovedopptak og fjorårets

Lærested Poenggrense, ordinær kvote (ORD) Poenggrense, førstegangsvitnemål (ORDF)
NTNU Trondheim 54,8 (53,9) 53,0 (52,2)
OsloMet 56,7 (56,1)  50,2 (48,9)
Universitetet i Agder 55,5 (51,5)  49,1 (47,0)
Høgskulen på Vestlandet 53,9 (53,6)  50,6 (48,0)
Universitetet i Tromsø 57,2 (52,4) 56,3 (52,1)
Høgskolen i Østfold 51,0 (50,3) 46,6 (44,9)
NTNU Ålesund 50,3 (49,4) 47,2 (45,9)

Kilde: Samordna opptak

Tabellen viser poenggrenser for bioingeniørutdanningene etter hovedopptaket 2020. Tall fra 2019 i parentes. I kvoten for førstegangsvitnemål (ORDF) konkurrerer man kun med skolepoeng - ikke med tilleggspoeng, alderspoeng eller lignende.

 

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Samfunn, Utdanning