Håndhygienedagen markeres 5. mai - bli med!

Håndhygienedagen markeres 5. mai.

Aktuelt

Håndhygienedagen markeres 5. mai - bli med!

Riktig utført håndhygiene er vårt viktigste tiltak i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Publisert

Endret

Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Verdens helseorganisasjon har etablert 5. mai som Verdens håndhygienedag. Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjenesten inviterer også i år til en nasjonal markering av dagen og en felles dugnad for bedre håndhygiene.

Håndhygiene til rett tid er årets tema

For at håndhygiene skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. Årets tema er derfor: Håndhygiene – ofte nok og til rett tid.

Informasjon om aktiviteter, tilgjengelig materiell, hjelpemidler og lenke for påmelding finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Frist for bestilling av trykket materiell er 1. april.

Stikkord:

Håndhygiene, Smittevern