Covid-19-pasient ble bedre etter at han fikk rekonvalesensplasma

Rekonvalesensplasma ser ut til å kunne hjelpe pasienter som er alvorlig syke av covid-19. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Covid-19-pasient ble bedre etter at han fikk rekonvalesensplasma

Publisert

Endret

I en nylig publisert artikkel i legeforeningens tidsskrift, gir leger ved Haugesund sjukehus og Haukeland universitetssjukehus den første beskrivelsen av behandling av covid-19 med rekonvalesensplasma i Norge.
Rekonvalesensplasma er blodplasma fra givere som har gjennomgått infeksjon - i dette tilfellet med sars-CoV-2-viruset - og dannet antistoffer.

Den aktuelle pasienten er en mann i 70-årene som fikk et alvorlig forløp av covid-19. Han ble tilkoblet respirator, men ble verre og det var usikkert om han ville overleve.

På dag 31 av sykdomsforløpet fikk han rekonvalesensplasma fra to givere. Den ene av giverne hadde IgG-antistoff mot sars-CoV-2 i høyt nivå. Det ble gitt 900 ml plasma.

I løpet av det neste døgnet ble pasienten feberfri og en neseprøve for sars-CoV-2 var negativ. To påfølgende lungeprøver var også negative. Fire dager senere kunne han flyttes ut av isolasjon.

Forfatterne konkluderer slik: "Siden pasienten hadde fått intensivbehandling både i forkant av og parallelt med plasmatransfusjonen, kan man ikke med sikkerhet si hvor stor betydning infusjon med rekonvalesensplasma hadde. Men kvelden for plasmatransfusjonen sammenfaller med et vendepunkt i sykehistorien. Ut fra både kliniske og laboratoriemessige parametre går pasienten fra en utvikling med langsom forverring til gradvis bedring."

Les mer (tidsskriftet.no): Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med rekonvalesensplasma

Stikkord:

Blodbank, COVID-19, SARS-CoV-2