Covid-19 kan gi rett til yrkesskadeerstatning - meld avvik ved smitte

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Covid-19 kan gi rett til yrkesskadeerstatning - meld avvik ved smitte

Publisert

Endret

Det er viktig at bioingeniører melder avvik hvis de blir smittet av koronaviruset.

Regjeringen endret tidligere i vår yrkesskadereglene i folketrygden, slik at covid-19 kan godkjennes som yrkessykdom. Det vil si at helsepersonell som smittes på jobb og får alvorlige komplikasjoner, har rett på yrkesskadeerstatning.

- Vi kjenner ikke de mulige senvirkningene av covid-19. Derfor er det viktig at bioingeniører som blir smittet melder avvik, slik at sykdommen blir dokumentert, sier instituttleder Lisa Husby i BFI.

I tillegg til å melde avvik kan man også gjøre en del andre grep for å dokumentere sykdommen:

  • Ta vare på en utskrift av prøveresultater og journaler.
  • Få skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har jobbet med covid-19-pasienter/prøvemateriale.
  • Dokumenter eventuell mangel på smittevernutstyr.
  • Har du mistanke om en konkret hendelse hvor smitten kan ha blitt overført? Skriv ned hva som skjedde.
  • Pass på at arbeidsgiver melder skaden til NAV som yrkessykdom, hvis du mener du har fått en varig skade. Meldefristen er 1 år. Hvis arbeidsgiver ikke melder, må du gjøre det selv.

 

Stikkord:

Arbeidsmiljø, Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2