Covid-19: Gode resultater med spytt som prøvemateriale

Overgang til spyttprøver kan kanskje forenkle arbeidet med massetesting for SARS-Cov-2. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

Covid-19: Gode resultater med spytt som prøvemateriale

Publisert

Endret

Mikrobiologiavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Fürst Medisinsk Laboratorium AS er pilotlaboratorier i utprøvingen av spyttprøver for påvisning av SARS-Cov-2. Hvis de som skal testes bare kan spytte i et rør, er det en betydelig forenkling sammenlignet med den dype nese/hals-prøven som nå må tas.

En rapport, først gjort tilgjengelig via Dagens Medisin, viser at resultatene av det første pilotprosjektet er lovende. En utfordring med spyttprøvene er konsistensen. Men av 866 prøver som inngikk i pilotprosjektet, ble kun 25 vurdert til å kreve forbehandling på grunn av tykt slim eller klumper i spyttprøven.

11 av pasientene i pilotprosjektet, som ble gjennomført i uke 26, var positive for SARS-Cov-2. De samme positive og negative ble funnet i begge prøvematerialene - nese/hals og spytt. Men det kan være lavere virusmengde i spyttprøvene, og dermed økt risiko for falskt negativt resultat hos personer med lav virusutskillelse.

Det er planlagt et større pilotprosjekt, som skal inkludere 10 000 personer og flere kommuner, senere i høst. I mellomtiden har OUS og Fürst fortsatt med eget verifiseringsarbeid. Personer som tester positivt i Oslo, i perioden 15. juli - 31. august, blir bedt om å avlevere en ekstra nese/halsprøve og en spyttprøve for sammenligning.

Les også:

Ny undersøkelse av spytt som testmetode for covid-19: – Lovende (Dagens Medisin)

Spyttpilot for deteksjon av SARS-CoV-2 (Rapport)

Stikkord:

COVID-19, SARS-CoV-2