Bioingeniørene tar prøvene av koronapasientene

Foto: Kristin Rise

Aktuelt

Bioingeniørene tar prøvene av koronapasientene

- Det har aldri vært aktuelt å overlate det til sykepleierne.

Publisert

Endret

 

Brit Valaas Viddal var leder for Bioingeniørfaglig institutt i perioden 2008 – 2013. Da markerte hun seg som sterk tilhenger av sentralisert blodprøvetaking.

- Unntaket er pasienter som har innlagt arteriekran og som ligger på intensiven. I disse dager er det sykepleierne som tar dem. Ellers har vi valgt å fortsette som vanlig - og ikke endre rutinene midt under en så kaotisk og arbeidskrevende situasjon som vi har nå, sier Brit Vaalas Viddal, avdelingssjef for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal.

Hun påpeker hvor viktig det er at prosedyrene blir gjort riktig første gangen. Å ta blodprøver iført hansker og annet beskyttelsesutstyr krever at en i utgangspunktet har mye erfaring. Det er det, med få unntak, kun bioingeniørene og helsesekretærer ansatt ved laboratoriene som har.

- Vi skal kunne stole på at analysesvarene som gis ut er korrekte og at det ikke har vært gjort feil i blodprøvetakingen. Selv med en betydelig økning av smittepasienter med covid 19, er det derfor ikke aktuelt for oss å endre rutinene.

Viddal var leder for Bioingeniørfaglig institutt i perioden 2008 – 2013. Da markerte hun seg som sterk tilhenger av sentralisert blodprøvetaking – at bioingeniørene skal ta blodprøvene. Hun frykter at koronaen kan føre til varige endringer i motsatt retning.

- Jeg forutsetter at de som lar sykepleierne overta prøvetakingen, bruker ressurser til å lære dem opp. Jeg går også ut fra at det da må overføres personellressurser fra laboratoriene. En slik endring er ikke aktuell hos oss.

Les også artikkelen Designet egen pleksiglasskjerm til poliklinikken

Stikkord:

Blodprøvetaking, Coronavirus, COVID-19, Helse Møre og Romsdal