Bioingeniørene i Skien etterlyste plastsortering

Inger Seland og Tone Standal sorterer mykplast, men hardplasten går i restsøpla. Foto: Roald Marker.

Aktuelt

Bioingeniørene i Skien etterlyste plastsortering

- Det var bioingeniørene som selv etterlyste avfallssortering av plast, forteller Tone Standal ved Laboratoriemedisin, Sykehuset Telemark. 

Publisert

Endret

Vi treffer henne og kvalitetskonsulent Inger Seland en travel formiddag. Laboratoriet skal ta imot ny automasjonslinje og lokalene er preget av det. Men i de litt rotete omgivelsene er likevel dunkene og posene for diverse avfall godt synlig.
Avdelingsleder Standal viser fram et lite kott fullt av papp og papir. Papiravfallet blir hentet daglig og fraktet til felles papirsøppel for hele sykehuset.

- Og så har vi har selvsagt sortering av kjemikalier - og av biologisk og giftig avfall. Det som kom sist på plass var sortering av plast, forteller hun.

Bare mykplast

En stor, gjennomsiktige søppelsekk merket «plastfolie» er halvfull av mykplast.

- Foreløpig sorterer vi ikke hardplast. Flere av bioingeniørene har etterlyst det – de gjør det jo hjemme hos seg selv, men selskapet som håndterer avfallet tar ikke imot hardplast, forteller Seland – og tilføyer:

- Det er jo ikke helt lett å vite hva som er best for miljøet. Mye av hardplasten inneholder reagensrester som må skylles ut før den kan resirkuleres. Og hva hvis hardplasten må kjøres langt? Noen må se på det regnskapet.

Fra isopor til papp

De to bioingeniørene mener at Sykehuset Telemark tar miljøansvaret sitt på alvor – laboratoriet blir stadig sett i kortene og de får av og til beskjed om avvik som de må lukke. ISO 14001 har vært på plass i flere år.

- For laboratoriene var det ikke mye som skulle til for å bli sertifisert. Siden vi allerede var akkreditert, var det meste på plass allerede, sier Standal.

Hun forteller at laboratoriet har definert sine egne miljømål for 2020. De går ut på å redusere papirforbruket, energiforbruket og CO2-utslippet. Det gjøres blant annet ved å lagre mer elektronisk, slå av lys og pc-er, bruke skype og e-læring i større grad – og organisere samkjøring når det er nødvendig å forflytte seg.

Det nytter å stille krav

Og at det nytter å stille krav til leverandørene, det har de fått erfare. Inntil for få år siden hopet det seg opp med isopor på laboratoriet. Alt innkjøp fra den største leverandøren ble levert i store isoporkasser.

- Vi ba dem om å endre rutinene og etter det har alt blitt fraktet i kjølebiler – innpakket i papp. Det går med andre ord an å endre på rutinene, avslutter Standal.

Les også:

Grønt sykehus fire år etter: Det er fortsatt så som så med avfallshåndteringen

Stikkord:

Arbeidsliv, Miljø, Sykehuset Telemark