BFI til Bent Høie: - Testvirksomheten må sentraliseres!

BFI hadde møte med helseminister Bent Høie 30. september. BFIs leder Rita von der Fehr helt til venstre. Foto: Liv Kjersti Paulsen

Aktuelt

BFI til Bent Høie: - Testvirksomheten må sentraliseres!

Da NITO BFI møtte helseminister Bent Høie i dag, 30.september, var testkapasiteten for covid-19 det viktigste temaet. Sentralisering er en sentral del av løsningen, mener BFI.

Publisert

Endret

- Vi fortalte Høie at målet vårt er felles med myndighetenes; nemlig å ligge i front og teste bredt. Men da trenger vi en annen og mer bærekraftig strategi. Laboratoriene kan ikke bare få beskjed om at fem prosent av befolkningen skal testes. Det må også være mulig, sier Rita von der Fehr, leder for BFIs fagstyre.

Sammen med Mette Lundstrøm Dahl, bioingeniør ved Avdeling for mikrobiologi ved Sykehuset i Vestfold, Brynhild Asperud, hovedstyremedlem i NITO - og Liv Kjersti Paulsen, rådgiver i BFI, formidlet hun mange bioingeniørers frustrasjon over den pågående koronatestingen. Det gjelder både reagens-, personal- og arealmangel.

Ikke bærekraftig

Møtet var etterlengtet fra BFI sin side. Allerede 12. mai ba instituttet om å få treffe ministeren og diskutere utfordringene, men det kom ingen respons før nylig.

Slik uttrykker NITO BFI det i et notat til Helse- og omsorgsdepartementet:

«Slik covid-19 testingen er organisert i dag, så er den ikke bærekraftig. Vi kan risikere driftsstans og opphopning av prøver ved flere av landets laboratorier, som resulterer i lang svartid slik at hensikten med testingen faller bort. Det er en situasjon NITO ser svært alvorlig på

Sentralisering

- Den viktigste løsningen vi la på bordet er sentralisering. For eksempel bør et mindre antall sentrale laboratorier håndtere mye av testingen, resten av labene bør kun analysere prøver fra innlagte pasienter og helsepersonell, sier Fehr.

Hun forteller at Høie mente forslaget var fornuftig.

- Vi presiserte at infrastruktur og logistikk må bedres for å få dette til. Det må ikke være tvil om hvor de mindre laboratoriene skal sende prøvene. Nødvendige IKT-løsninger må også på plass.

Får plass i TISK-gruppa

Helsedirektoratet etablerer nå en ny prosjektgruppe som skal se nærmere på testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). NITO BFI har henvendt seg til direktoratet for å få plass i gruppa, uten å få svar. Bent Høie lovte – der og da – at NITO BFI skal inkluderes.

- Det er vi svært fornøyde med. Nå har vi en stemme direkte inn til myndighetene, sier Rita von der Fehr.

BFIs notat til Høie om situasjonen på laboratoriene.pdf (253 KB)

Les også

Økt oppmerksomhet om pressede laboratorier

Stikkord:

BFI, Coronavirus, COVID-19, Samfunn