BFI satser på digitale kurs i høst

BFI går digitalt i høst, siden det ikke kan gjennomføres fysiske kurs for bioingeniører. Illustrasjon: iStock

Aktuelt

BFI satser på digitale kurs i høst

På grunn av koronasituasjonen kommer ikke Bioingeniørfaglig institutt til å arrangere noen fysiske kurs eller konferanser i høst.

Publisert

Endret

I stedet vil instituttet tilby en serie digitale kurs og webinarer.

Dette er upløyd mark for BFI, som er vant med å arrangere store samlinger for bioingeniører fra hele landet. Men rådgiver Vibeke Furuly i BFI ser lyst på å prøve ut nye formater for kunnskapsformidling og faglig diskusjon.

- Vi gleder oss til å gå en digital høst i møte, sier hun.

Kursoversikt

Foreløpig er det satt opp strømmekurs og webinarer om følgende temaer, i perioden september til november:

  • Biobanking
  • Intervju av blodgivere
  • Blodprøvetaking av barn
  • Preanalyse og formalinfiksering
  • Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier
  • Biosikkerhet og biosikring

Mer informasjon om innholdet i kursene og påmelding finnes på BFIs nettsider. Se også annonse i Bioingeniøren nr. 6. Flere av kursene vil være gratis.

- Følg med utover høsten, det vil komme flere tilbud, lover Furuly.

Ikke lederdager i år

Men ett tradisjonelt punkt på BFIs kurskalender er borte - lederdagene.

- Bioingeniører i lederstillinger har hatt så mye å gjøre i år, sier Furuly.

Å selv delta på kurs og konferanser er neppe noe mange kan prioritere midt oppe i pandemien.

- Men vi kommer sterkere tilbake med lederdager igjen neste år. Og da kanskje som en hybrid, hvor det er mulig å delta både fysisk og digitalt, sier Furuly.

Stikkord:

BFI, COVID-19, Kurs