BFI får stadig flere medlemmer

Antall BFI-medlemmer øker stadig. Økningen er størst blant de eldste, men det har også vært en betydelig økning i antall studentmedlemmer. Bildet er fra bioingeniørkongressen i 2016. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

BFI får stadig flere medlemmer

Men den aller bratteste økningen skjer blant pensjonistmedlemmene.

Publisert

Endret

Medlemstallet i BFI har økt med over 20 prosent de siste fem årene. I januar 2015 var det 6053 medlemmer, per 1. januar 2020 var medlemstallet 7450.

At medlemstallet øker er selvsagt gledelig, mener instituttleder Lisa Husby.

Men gleden er ikke helt udelt. Antall ordinære betalende medlemmer har nemlig stått nesten stille i femårsperioden. Ved inngangen til 2015 var det 5502 slike BFI-medlemmer. Fem år senere er tallet 5588.

Økning blant de eldste – og de yngste

Samtidig har "eldrebølgen" kommet for fullt. Antall pensjonister har økt fra 647 til 1161.

Heldigvis har antall studentmedlemmer også økt kraftig. For fem år siden var det 427, ved inngangen til 2020 hadde BFI 701 studentmedlemmer.

- Det skyldes økt satsing fra NITO på å rekruttere bioingeniørstudenter, sier Husby.

Antall utmeldinger har økt noe gjennom perioden, fra cirka 50 per år til 150 i fjor.

Husby vil gjerne undersøke årsaken til utmeldingene. Hun tror noen skyldes misnøye med lønnsutviklingen, men de henger også sammen med at flere bioingeniører tar mastergrad og at noen av dem velger å melde seg ut. Disse masterne vil hun gjerne beholde.

- Vi må se på om tilbudet vårt er relevant. NITO skal satse mer på mastere, sier Husby.

Stikkord:

BFI