Avtalen om gjensidig godkjenning av helsepersonell mellom nordiske land avvikles

Aktuelt

Avtalen om gjensidig godkjenning av helsepersonell mellom nordiske land avvikles

Den blir erstattet av EØS-regelverket. Det kan få konsekvenser for enkelte utenlandske arbeidstakere som søker norsk autorisasjon.

Publisert

Endret

1. februar i år avvikles avtalen mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av helsepersonell. Autorisasjons- og spesialistgodkjenningssøknader fra nordiske søkere skal fra da av behandles etter EØS-regelverket, på linje med søkere fra andre land i EU, EØS og Sveits. Det opplyser Helsedirektoratet i en pressemelding.

- Endringen får bare konsekvenser for de som skal søke norsk autorisasjon med utdanning, autorisasjon eller spesialistgodkjenning fra et annet nordisk land. For de aller fleste av disse vil det ha liten eller ingen betydning at søknaden nå skal behandles etter EØS-regelverket, skriver direktoratet.

Men for noen vil det ha konsekvenser:

  • For de som har autorisasjon fra et annet nordisk land basert på utdanning fra før utdanningslandet fikk EU-medlemskap eller EØS-samarbeidsavtale, vil det bli vurdert om de trenger veiledet praksis. Tidligere har denne gruppen hatt rett til norsk autorisasjon og godkjenning uten veiledet praksis.
  • De som søker norsk autorisasjon med godkjenning fra et annet nordisk land, men med utdanning fra et land utenfor EU/EØS vil ikke lenger få automatisk godkjenning i Norge. Denne gruppen må enten ha jobbet tre år i det landet de har autorisasjon i før de kan bli vurdert etter EØS-reglene, eller de må søke om autorisasjon i Norge på bakgrunn av utdanningen de har fra landet utenfor EU/EØS. Dersom de søker på bakgrunn av utdanning fra et tredjeland, må de også gjennom kvalifiseringstiltak og norskprøve før de kan få norsk autorisasjon.

Les mer på helsedirektoratet.no

Stikkord:

Autorisasjon