165 bioingeniører i nytt register over ledig helsepersonell

Randi Moen Forfang har den siste tiden arbeidet med å få på beina et register for ledig helsepersonell. Foto: Rebecca Ravneberg

Aktuelt

165 bioingeniører i nytt register over ledig helsepersonell

Fra og med 3. april kan kommuner og helseforetak gå inn på Helsedirektoratets nye register for ledig helsepersonell og søke etter bioingeniører som vil gjøre en innsats under koronakrisen.

Publisert

Endret

Helsedirektoratet har arbeidet med registeret i flere dager. De har mottatt lister fra universitets- og høgskolesektoren med både ansatte, studenter og nylig uteksaminert helsepersonell. De har koblet det til eget helsepersonellregister og til NAV og funnet kontaktinformasjon. Dette har gitt oversikt over alt helsepersonell i Norge

nasjonalthelsepersonell.no

Og i tillegg har de altså opprettet nettstedet nasjonalthelsepersonell.no der helsepersonell selv kan registrere seg.

- Det er nå registrert 3200 via nettstedet. 165 av dem er bioingeniører. I tillegg er det mange bioingeniørstudenter på listene fra utdanningene, forteller Randi Moen Forfang. Hun er avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet – og utdannet bioingeniør.

Vil bli behov for flere bioingeniører

- Vet dere hvordan situasjonen er på laboratoriene? Mangler de bioingeniører?

- Vi har ikke fått melding om det, men jeg regner med at behovet vil øke i takt med at testkapasiteten skal økes. En del helsepersonell kommer dessuten til å havne i karantene og fraværet blir dermed høyere enn normalt, sier Forfang.

- Hvordan skal laboratorier som mangler personell gå fram for å få tilgang til registeret?

- Det går et brev ut nå i kveld (2. april, red.anm.) til alle helseforetak og kommuner. Der blir de bedt om å gå inn via Altinn for å lete etter helsepersonell i sitt distrikt. De må selv ta kontakt med tilgjengelige personer.

Trenger pensjonister

Helsedirektoratet er i første omgang ute etter helsepersonell som er permitterte – eller som nylig er gått av med pensjon – altså «unge pensjonister». Er man i barsel- eller studiepermisjon kan man også melde seg. Det er bare å registrere når man er klar for å gjøre en innsats.

- Vi ønsker at så mange som mulig registrerer seg. Jeg vet at noen tenker at deres erfaring ikke kan brukes – at det er lenge siden de har jobbet i helsevesenet, men jeg sier; registrer dere likevel! Det er den aktuelle arbeidsgiveren som skal avgjøre hvem som er egnet og hvem som ikke er det.

Forfang oppfordrer også bioingeniører som har pensjonert seg til å melde seg, selv om de er definert som risikogruppe.

- Vi anbefaler ikke folk over 65 til å ha nærkontakt med koronapasienter, men bioingeniører over 65 kan gjøre mye annet arbeid. De bør derfor registrere seg.

Nye oppgaver – nye muligheter

Da Forfang ble intervjuet i Ukeslutt på NRK sist lørdag, var det sammen med en permittert fysioterapeut som hadde fått ny midlertidig jobb som smittejeger ved Folkehelseinstituttet. En jobb som ville passet utmerket for bioingeniører også, mener Forfang. Krisen gir nemlig muligheter for helt nye arbeidserfaringer. Og det kan det komme mye godt ut av.

- Mange vil få erfaringer som de aldri ville fått muligheten til ellers. Oppfordringen min er: Blir du tilbudt en ny oppgave under krisen, så ta imot. Grip sjansen, ta utfordringen!

 

 

 

Stikkord:

Arbeidsliv, Coronavirus, COVID-19, Helsedirektoratet