Tre nye BFI-år for Rita

Rita von der Fehr får tre nye år som leder av BFIs fagstyre. Arkivfoto: Svein A. Liljebakk

Aktuelt

Tre nye BFI-år for Rita

Rita von der Fehr har fått fornyet tillit og kan ta fatt på tre nye år som leder for BFIs fagstyre. Kjetil Jenset blir ny nestleder, Mona Pedersen Unnerud fortsetter som leder av yrkesetisk råd.

Publisert

Endret

Både Lene Haugnæss, nåværende nestleder, og von der Fehr stilte som lederkandidater ved årets valg, men det var altså von der Fehr som fikk flest stemmer.

- Jeg er både stolt og takknemlig for tilliten som bioingeniørene har vist meg ved å stemme på meg. Jeg er veldig motivert til å ta fatt på en ny periode, sier von der Fehr.

Hun er fornøyd med sammensetningen av det nye fagstyret som har kjønnsbalansen i orden; tre kvinner og tre menn.

- I tillegg har vi fått med både unge styremedlemmer og mer erfarne. Geografisk har vi også truffet godt og vi har samlet masse verdifull kompetanse. Dette tror jeg blir veldig bra!

- Hva skal dere bruke de neste tre årene til?

- Det må det nye fagstyret få være med å avgjøre. Selv ønsker jeg å bygge samhold, stolthet og trygghet både for styremedlemmene og bioingeniører generelt.

- Valgdeltakelsen var ikke noe å rope hurra for. Bare 1126 BFI-medlemmer stemte, av 5562 stemmeberettigede medlemmer. Er det skuffende?

- Valgdeltakelsen var høyere i år enn ved forrige valg, men vi ønsker selvsagt at den var enda høyere. Vi må sørge for å være interessante og jobbe med det som engasjerer bioingeniørene i den kommende perioden. På den måten kan vi forhåpentligvis få enda flere til å stemme neste gang, sier von der Fehr.

Fagstyret 2020 - 2022

 • Leder: Rita von der Fehr, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
 • Nestleder: Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Styremedlemmer:

 • Barbro Henriksen, Noklus Nordland, Bodø
 • Frode Vågen, NTNU Trondheim
 • Nils Jarle Nesbakken Oma, Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo
 • Gøril Skogvang, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Suppleanter som trer inn i fagstyret ved varig forfall av fagstyremedlemmer i valgperioden:

 • Kaia Marienborg (1. suppleant), Sykehuset i Vestfold
 • Kirsti Holden (2. suppleant), Sørlandet sykehus Arendal

Yrkesetisk råd 2020 - 2022

 • Leder: Mona Pedersen Unnerud, Sykehuset Østfold

Rådsmedlemmer:

 • Bjarne Hjeltnes, OsloMet storbyuniversitetet
 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik
 • Varamedlem: Christina Matheseon Mæland, Stavanger universitetssjukehus

Stikkord:

BFI, Valg