Sykdomsgåte kan bli løst ved hjelp av bioingeniørers bacheloroppgave

Mange hunder er blitt alvorlig syke med diaré i høst. En 13 år gammel bacheloroppgave fra bioingeniørutdanningen i Oslo kan være med på å løse sykdomsgåten. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Sykdomsgåte kan bli løst ved hjelp av bioingeniørers bacheloroppgave

I høst har en rekke hunder dødd etter å ha fått symptomer som blodig oppkast og diaré. En bacheloroppgave fra 2006 brukes nå i jakten på årsaken til sykdommen.

Publisert

Endret

Aud Kari Fauske er overingeniør på bakteriologilaben på Veterinærhøgskolen. For 13 år siden var hun bioingeniørstudent i praksis på samme sted, og skulle sammen med Marit Næve Hirsch skrive bacheloroppgave om hundediaré og bakterien Providencia alcalifaciens.

Aud Kari Fauske var den ene av to bioingeniørstudenter som for 13 år siden skrev bacheloroppgave om bakterien som kan være årsaken til hundedødsfallene. Foto: Privat

Det var Aftenposten som først omtalte at Fauske og Hirsch sin gamle studentoppgave kan bidra til en løsning på sykdomsgåten som har skremt hundeeiere over hele landet. Ifølge avisa ble Providencia alcalifaciens først satt i forbindelse med tarmsykdom hos hunder etter et sykdomsutbrudd i Sør-Afrika i 2002.

I 2005 og 2006 ble bakterien påvist hos 12 norske hunder som hadde blodig oppkast og diaré. Det var seks av disse tilfellene bioingeniørstudentene undersøkte nærmere. De undersøkte blant annet bakteriens evne til å invadere celler, og oppgaven konkluderte med at Providencia alcalifaciens kunne være en primærpatogen bakterie ved diaré hos hunder.

- Ventet at bakterien ville dukke opp igjen

Så ble det stille i 13 år. Det kom ikke flere rapporter om funn av bakterien i Norge og studentarbeidet ble heller ikke bearbeidet og publisert noe sted. Men Fauske forteller til Bioingeniøren at hun ikke glemte bacheloroppgaven de hadde lagt ned mye innsats i:

- Jeg har vært opptatt av bakterien siden den gang og ventet egentlig bare på at den skulle dukke opp igjen.

Da det begynte å komme inn prøver fra døde og syke hunder, tenkte Fauske at det var på tide å lete etter Providencia igjen.

Veterinærinstituttet, Veterinærhøgskolen og Mattilsynet samarbeider om smittejakten. 6. september kunne instituttet bekrefte at det var funnet Providencia alcalifaciens hos hunder som har dødd.

12. september meldte NRK at til sammen 27 hunder er døde etter å ha fått blodig diaré. Men det er også mange hunder som blir friske igjen etter å ha vært syke, og i husholdninger med flere hunder er det som regel bare én hund som er blitt syk, opplyser Veterinærinstituttet på sin nettside.

Alle tilfellene skjedde om høsten

Selv om Providencia alcalifaciens er blitt funnet hos både døde og syke hunder, kan man ennå ikke fastslå sikkert at det er bakterien som er årsaken til symptomene. Hvordan den eventuelt smitter er også et mysterium.

- Det ser ikke ut til å være så mye direkte smitte mellom dyr, sier Fauske.

I 2005 og 2006 fant alle de registrerte tilfellene av Providencia alcalifaciens-infeksjon sted om høsten. Slik er det også i år. Fauske tror at det kanskje ikke er tilfeldig. Muligens er det noe som skjer om høsten som utløser en oppblomstring av bakterien et sted?

- Det har for eksempel vært veldig vått nå i høst. Jeg håper vi denne gangen kan finne årsaken til at hunder blir syke, sier hun.

Stikkord:

Mikrobiologi