Bioingeniørstudenter flest er fornøyd med utdanningen sin. Mange av dem drømmer om en karriere utenfor sykehus, og de skal jobbe til de er 70

Studenter

Bioingeniørstudentene har et godt helhetsinntrykk av utdanningen de tar. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Bioingeniørstudenter flest er fornøyd med utdanningen sin. Mange av dem drømmer om en karriere utenfor sykehus, og de skal jobbe til de er 70

Det er noen konklusjoner man kan trekke av NITOs årlige medlemsundersøkelse blant studentene. 157 bioingeniørstudenter svarte på undersøkelsen.

Publisert

Endret

Studentene har et godt totalinntrykk av kvaliteten på utdanningen de tar. På en skala fra én til fem gir 18 prosent toppscore og 58 prosent nest høyeste vurdering. 20 prosent synes kvaliteten er “midt på treet”.

Men når det gjelder digitalisering og robotisering mener 45 prosent av studentene at innholdet i utdanningen ikke er oppdatert i tråd med utviklingen. 22 prosent svarer “vet ikke” på dette spørsmålet.

Vil at kjemi skal være obligatorisk

Nesten to av tre opplever at medstudenter sliter hvis de ikke har tatt kjemi på videregående. Enda litt flere mener at det bør være krav om kjemi for å komme inn på bioingeniørutdanningen. Per i dag er det krav om fordypning i enten fysikk, kjemi eller biologi.

45 prosent mener biologi også bør være et opptakskrav.

Vet ikke om de kan delta i forskning

21 prosent av studentene sier de har mulighet til å delta i forskningsarbeidet ved utdanningsstedet de tilhører. Hele 43 prosent svarer at de ikke vet om de har en slik mulighet.

63 prosent er ikke interessert i å dra på utvekslingsopphold i utlandet, 23 prosent vil gjøre det.

80 prosent av studentene vil ut i jobb etter å ha fullført bachelorgraden. De øvrige ønsker å gå direkte videre til mastergrad.

Medisinsk genetikk frister mange

Interesse for fagområdet og gode muligheter for å få jobb er de viktigste grunnene til at studentene valgte bioingeniørutdanning.

Kun halvparten vil helst jobbe på sykehus. 26 prosent ønsker aller helst å jobbe innenfor forskning, og 15 prosent vil helst arbeide innen privat virksomhet.

Medisinsk genetikk er den mest populære laboratoriespesialiteten. 25 prosent vil helst arbeide der, mens bare 20 prosent helst vil til medisinsk biokjemi.

Forventer langt yrkesliv og lav startlønn

Sju av ti studenter ser for seg at de skal være i jobb til fylte 67 år eller lengre. Hele 40 prosent tror de skal jobbe til de er 70 eller eldre.

Én av fire ser for seg en begynnerlønn på mellom 380 000 og 410 000 kroner når de går ut i yrkeslivet. 34 prosent forventer lavere lønn enn 380 000, cirka 40 prosent forventer at den vil være høyere enn 410 000.

Ifølge NITOs lønnsstatistikk er snittlønnen for nyutdannede bioingeniører på offentlig sykehus cirka 420 000 kroner.

Svarprosenten blant bioingeniørstudentene var cirka 33.

Stikkord:

Arbeidsliv, Bioingeniørstudent, Pensjon, Utdanning