Statsbudsjettet: Lån til nytt Oslo universitetssykehus og satsing på e-helse

Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Statsbudsjettet: Lån til nytt Oslo universitetssykehus og satsing på e-helse

Publisert

Endret

I statsbudsjettet for 2020 bevilger regjeringen 100 millioner kroner til nytt Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker. Samtidig foreslås en låneramme på 29,1 milliarder til prosjektet.

Det er motstand mot å legge ned Ullevål både blant ansatte og lokalpolitikere i Oslo, men helseminister Bent Høie mener utbygging på Gaustad og Aker er den beste løsningen.

Regjeringen styrker e-helsesatsingen med 373 millioner kroner neste år. Blant annet skal helsedata gjøres lettere tilgjengelig for forskere og andre som har behov for å analysere dem.

Noklus får også i 2020 7,8 millioner kroner til prosjektet med kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Prosjektet startet i 2016 og har gitt betydelige forbedringer.

Totalt øker sykehusenes økonomiske ramme med 1 582 millioner kroner neste år. Det tilsvarer en aktivitetsvekst på 1,5 prosent.

Stikkord:

Statsbudsjett