Salmonellautbrudd i fem fylker

Folkehelseinstituttet etterforsker et salmonellautbrudd. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Salmonellautbrudd i fem fylker

Publisert

Endret

Folkehelseinstituttet etterforsker et salmonellautbrudd etter at ni personer er blitt syke. De smittede er i alderen fra to til 91 år og bor i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder.

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle som er blitt syke.

Utbruddet skyldes bakterien salmonella agbeni.

- Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Instituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet om å finne en eventuell felles smittekilde.