Poster-rekord på kongressen

Charlotte Hokland Arnesen fra Universitetssykehuset Nord-Norge stilte med både poster og foredrag på bioingeniørkongressen. Foto: Svein A. Liljebakk

Aktuelt

Poster-rekord på kongressen

Aldri før har så mange bioingeniører benyttet muligheten til å presentere arbeidet sitt gjennom postere og frie foredrag på bioingeniørkongressen.

Publisert

Endret

Små og store utviklingsprosjekter pågår hele tiden i medisinske laboratorier, og BFI har i en årrekke oppfordret bioingeniører flest til å formidle dette. På bioingeniørkongressen i Tromsø tok svært mange oppfordringen: 42 postere og 23 frie foredrag (muntlig poster) er ny rekord.

Fagbioingeniør Charlotte Hokland Arnesen fra Laboratoriemedisin på UNN Tromsø var både posterdeltaker og foredragsholder, med erfaringer med "Bedsidekontroll" som tema.

Bedsidekontroll er en applikasjon for elektronisk ID-kontroll og transfusjonskvittering, som øker sikkerheten for at rett pasient mottar riktig blod.

HER finner du abstraktsamlingen med alle ordinære foredrag, postere og frie foredrag fra bioingeniørkongressen 2019.

Stikkord:

BFI, Bioingeniørkongressen, Blodbank, Blodgivning