Norge kan mangle 1 700 bioingeniører om 15 år

Ifølge Statistisk sentralbyrå utdannes det sannsynligvis for få bioingeniører til å dekke behovet i fremtiden. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Norge kan mangle 1 700 bioingeniører om 15 år

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny rapport om arbeidsmarkedet for helsepersonell.

Publisert

Endret

NITO mener det utdannes for få bioingeniører og advarte nylig regjeringen om en kommende bioingeniørmangel. SSBs nye fremskrivninger av tilbud og etterspørsel for ulike grupper helsepersonell tegner et liknende bilde.

SSB skriver i rapporten at det var 4 900 bioingeniørårsverk innen helse og omsorg i 2017. I 2035 kan det være behov for 2 000 årsverk til, ifølge SSBs modell. Hvis det ikke utdannes flere bioingeniører, kan det da være en underdekning på opptil 1 700 årsverk.

Det er den lenge varslede økningen i antall eldre som fører til at det blir mangel på flere kategorier helsepersonell. I årene etter andre verdenskrig ble det født store barnekull. Nå nærmer de seg en alder hvor de vil få økt behov for helsetjenester. I løpet av årene 2020 - 2025 forventes det en merkbar økning i etterspørselen.

Sykepleiermangelen har fått mest oppmerksomhet i offentligheten, Men SSB skriver at det også kan bli mangel på bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og flere andre grupper.

Rapporten peker også på at mange bioingeniører er i alderen hvor de kan gå av med pensjon. I likhet med blant andre helsesøstre og jordmødre, skiller bioingeniørene seg ut ved at relativt mange er 62 år eller eldre.

Les mer:

NITO advarer om at det utdannes for få bioingeniører

Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 (ekstern lenke)

Stikkord:

Arbeidsliv, Utdanning