Kritisk til sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN

Regjeringen vil slå sammen UNN og Finnmarkssykehuset. Tillitsvalgte er kritiske og mener regjeringens fremgangsmåte i denne saken bryter med trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Kritisk til sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN

Regjeringens beslutning om sammenslåing kom helt ut av det blå, mener tillitsvalgte.

Publisert

Endret

I plattformen for den utvidede Solberg-regjeringen står det at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Beslutningen slo ned som en bombe, og har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunn og blant helsepersonell.

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF er i et brev til helseminister Bent Høie sterkt kritiske til prosessen. I brevet skriver de at forslaget kom helt ut av det blå og mildt sagt overraskende på dem, skriver nito.no.

- Ikke klokt

- Her er det ikke opptrådt særlig klokt. Jeg er enig med de tillitsvalgte som i brevet skriver at de ser med forbauselse på at man i denne viktige saken har valgt å avvike fra arbeidslivets spilleregler. Om omorganiseringen er riktig eller ikke, er vanskelig å ta stilling til når det ikke er gjort en konsekvensutredning av forslaget, sier Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, til nito.no.

Ifølge Dagens Medisin lover helseminister Bent Høie at alle som berøres av sammenslåingen skal bli hørt. Ministeren skal møte tillitsvalgte og ledelsen i helseforetakene 12. februar. Helse Nord skal utrede sammenslåingen før det gjøres vedtak.

Men Høie har, ifølge avisa, også sagt at sammenslåingen er besluttet og vil bli gjennomført.

Stikkord:

Finnmarkssykehuset, NITO, Universitetssykehuset Nord-Norge