Klimaendringer kan skade folkehelsen

En ny rapport setter fokus på sykdommer og feilernæring som kan bli konsekvenser av klimaendringene. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Klimaendringer kan skade folkehelsen

Spredning av nye smittsomme sykdommer, hetebølger og feilernæring som skader barns utvikling. Det kan bli konsekvenser av den globale oppvarmingen.

Publisert

Endret

Dette er konklusjoner i en ny australsk metastudie, basert på en gjennomgang av 120 vitenskapelige artikler.
Studien konsentrerer seg primært om Australia og stillehavsregionen. Men den har også global interesse, sier Henrik Friis, professor i internasjonal helse og ernæring, til information.dk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har konkludert med at global oppvarming innen 10 - 30 år vil kreve 250 000 liv i året, på grunn av økt forekomst av hetebølger, underernæring, malaria og diaré.

Sykdommer spres lettere fra dyr til mennesker når dyrene forlater sitt naturlige miljø under tørkeperioder og søker mot bebodde områder for å finne næring. I Australia har det ført til overføring av Q-feber fra kenguruer til mennsker. Økt forekomst av mygg kan gi mer denguefeber og zikavirus.

Høyere CO2-konsentrasjon i atmosfæren gir også avlinger som blir fattigere på vitaminet folat.

- Langvarig mangel på viktige næringsstoffer vil få store konsekvenser for både folkehelse og samfunnsøkonomi, advarer Friis.

Barn kan få hemmet sin fysiske og kognitive utvikling. De negative effektene vil følge dem hele livet.

Stikkord:

Samfunn