Kan droppe å ta flere tusen blodprøver

Et prosjekt ved Sørlandet sykehus konkluderer med at det kan tas opptil 6000 færre blodprøver i året av pasienter som skal til planlagte operasjoner. Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Kan droppe å ta flere tusen blodprøver

Det tas for mange forlikelighetsprøver. Slik er konklusjonen til en sykepleier og en lege som har sett på data fra 92 000 operasjoner ved Sørlandet sykehus.

Publisert

Endret

Anestesioverlege Arthur Halvorsen og anestesisykepleier Stine Thorvaldsen Smith koblet de 92 000 operasjonene mot data over hvilke pasienter som har mottatt blod. Kun et fåtall pasienter trengte blodoverføring og konklusjonen deres er at man trygt kan la være å ta så mange forlikelighetsprøver før planlagte operasjoner som man gjør i dag.

Helse Sør-Øst og Sykepleien har skrevet om denne saken tidligere.

Det tas rutinemessig to forlikelighetsprøver av pasienter før planlagt operasjon, den siste tas relativt kort tid før inngrepet. Pasientene må kanskje reise frem og tilbake til sykehuset bare for å ta én prøve og for personalet blir det mer arbeid jo flere prøver som skal tas og analyseres.

Halvorsen og Smiths funn kan spare pasienten for unødvendige stikk og både sykehus og pasient for mye trøblete logistikk. I Sykepleien bruker de innsetting av kneprotese som eksempel. Av 1600 operasjoner de undersøkte, var det behov for transfusjon i kun to tilfeller.

Disse to pasientene viste seg å være tilfeller hvor man på forhånd ville forvente større blodtap. Halvorsen og Smith mener man derfor bør gjøre individuelle vurderinger av pasientene i stedet for å ha som rutine å ta screeningprøver av alle.

Det er lagd en ny preoperativ rutine med sjekklister for blodprøvebestilling. Sørlandet sykehus har allerede endret sin praksis i tråd med funnene i undersøkelsen.

Stikkord:

Blodprøver, Pasient, Sørlandet sykehus