Hjemmetjenesten blir bedre av Noklus-deltakelse

Laboratoriekonsulent Torny Bjerketvedt (t.h.) holder kurs for hjemmetjenesten i Våler i Østfold, våren 2015. Arkivfoto.

Laboratoriekonsulent Torny Bjerketvedt (t.h.) holder kurs for hjemmetjenesten i Våler i Østfold, våren 2015. Arkivfoto.

Aktuelt

Hjemmetjenesten blir bedre av Noklus-deltakelse

Publisert

Endret

40 hjemmetjenesteenheter har svart på et spørreskjema etter to års deltakelse i Noklus. Resultatene er positive, samtidig er det fortsatt rom for ytterligere forbedring:

  • Antall enheter som har svart at laboratoriearbeid inngår i en strukturert opplæringsplan har økt fra 13 til 20. Mange har innført obligatorisk e-læringskurs om labarbeid.
  • Tidligere hadde under halvparten av hjemmetjenesteenhetene prosedyrer for laboratorievirksomheten, nå har alle det.
  • Ved oppstart av Noklus-deltakelsen hadde ni enheter en laboratorieansvarlig medarbeider, etter to år hadde 28 det.
  • Det mangler fortsatt skriftlige avtaler mellom fastlegekontor og hjemmetjeneste / kommune om hvilket omfang laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten skal ha.

Les mer:

Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater (noklus.no)

Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten (Utposten 1, 2019)