Fra spektakulær folkeopplysning til nyttige tips

Verden skriker etter enkle forklaringer på kompliserte ting, det har Jo Røislien gjort noe med. Han er matematiker, professor og kjent fra TV-produksjoner som Siffer og Jakten på verdens største tall. På bioingeniørkongressen holdt han to foredrag – begge om forskning, informasjon og kommunikasjon. Foto: Grete Hansen

Aktuelt

Fra spektakulær folkeopplysning til nyttige tips

RUFBIF hadde satt sammen et spennende ”forskningsprogram” til Bioingeniørkongressen - med fokus på formidling og folkeopplysning. 

Publisert

Endret

Det hele startet forrykende med Jo Røislien, kanskje mest kjent fra TV-serien Siffer, men også med lang forskererfaring innen biostatistikk og nå professor i matematikk. Han formidlet «Kunsten å kommunisere det kompliserte» med stort engasjement. Blant annet ved å dele erfaringer fra TV-serien Siffer. Hovedbudskapet er at mottakeren av kunnskapen er det viktigste – og at budskapet må formidles på en forståelig (og gjerne spektakulær) måte.

Forsker Grand Prix

Morten Svendsen Næss fulgte opp med et «metaforedrag» om det å holde et godt foredrag. Forsker Grand Prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-stipendiater hvor de får fire minutter til å presentere forskningen sin foran dommere og publikum. De beste stemmes videre og får fortsette i ytterligere fire minutter. Næss er tidligere deltaker og han startet med å holde sitt eget innledende fire-minutters foredrag. Deretter beskrev han prosessen i forkant og hva han hadde lært. Å formidle eget fagområde til folk utenfor, krever at man virkelig forstår hva man forsker på, at man har evnen til å forenkle uten å miste budskapet og at man er begeistret for det man driver med. Med smakebitene fra egne foredrag, med mange flotte tegninger og utstrakt bruk av metaforer, fikk vi som bonus et innblikk i autofagiens verden.

Hjelp til forskningsprosjekter

Elin Evensen fra Klinisk forskningsavdeling på UNN kom med nyttig informasjon om hva de kan bidra med av støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter. De er i likhet med andre helseforetak tilsluttet NorCRIN, som er et nasjonalt nettverk for forskningsinfrastruktur. Avdelingen, som også kalles «Forskningsstøtte», kan bidra med hjelp i alle faser av et forskningsarbeid, både i form av generelle kurs, veiledning ved utarbeiding av søknader/rapporter - og praktisk hjelp til gjennomføring og publisering.

Fine frie foredrag

For mange var kanskje høydepunktet i forskningssesjonen Jo Røislien, men jeg vil fremheve de to frie foredragene som var inkludert i programmet. Gro Gidske presenterte et nordisk EQA-samarbeidsprosjekt om hvordan hemolyse håndteres og rapporteres i ulike laboratorier. Det viser seg at det er store forskjeller mellom laboratoriene i hvordan de rapporterer resultater fra hemolyserte prøver, selv når de bruker samme instrument.

Hege Marie Hanssen presentere et kommende prosjekt hvor sammenheng mellom tarmflora og overvekt skal undersøkes. Det er en randomisert, kontrollert studie hvor halvparten av de overvektige deltakerne vil få byttet ut tarmfloraen sin. Hanssen la vekt på hvor mye arbeid som ligger i planleggingsfasen av en studie. Presentasjonen vant for øvrig prisen for beste frie foredrag.

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, Forskning