Etterforsker E. coli-utbrudd som har gitt alvorlig nyresykdom

Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Etterforsker E. coli-utbrudd som har gitt alvorlig nyresykdom

Publisert

Endret

Folkehelseinstituttet har startet utbruddsetterforskning etter at fem pasienter fra fylkene Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark har fått påvist E. coli-infeksjon. Fire av pasientene har utviklet hemolytisk-uremisk syndrom (HUS). Denne alvorlige nyresykdommen skyldes infeksjon med toksinproduserende enterohemoragisk E. coli (EHEC).

Så langt er det bekreftet at tre av pasientene er smittet med samme bakterievariant. DNA-profilen til bakterien er ikke tidligere påvist i Norge.

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har vurdert om det kan være en sammenheng mellom EHEC-smitten blant mennesker og det pågående utbruddet av blodig tarmbetennelse hos hunder, som har ført til en rekke hundedødsfall i høst. Så langt er det ikke indikasjoner på smitte med samme bakterie og utbruddene vurderes som to separate hendelser.

Stikkord:

Folkehelseinstituttet, Mikrobiologi