Drikkevannssmitten på Askøy: Bioingeniørene på Haukeland sørger for hurtige prøvesvar

Bioingeniørene på mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus får inn langt flere prøver enn normalt på grunn av Campylobacter-utbruddet. Fra venstre: Kristin Mølster Hopland, Ellen Meyer Kongsvik og Sukanya Sivanantham. Foto: Privat

Aktuelt

Drikkevannssmitten på Askøy: Bioingeniørene på Haukeland sørger for hurtige prøvesvar

Publisert

Endret

Ved hjelp av nye DNA-baserte analyser avtegnet konturen av et Campylobacter-utbrudd seg på laboratoriebenken - nesten før mønsteret var synlig ute i felten. Kontrasten er stor fra Giardia-utbruddet i Bergen for 15 år siden, som også skyldtes forurenset drikkevann. Da var diagnostisering og prøvelogistikk mer krevende, blant annet fordi det aller meste av analysearbeidet den gang ble utført manuelt.

Per 14. juni har 65 personer fra Askøy vært innlagt på sykehus, opplyser Helse Bergen på sine nettsider. Ifølge NRK Hordaland har over 2000 personer vært syke, og to dødsfall kan ha sammenheng med utbruddet.

- Torsdag før pinse merket vi at det begynte å komme inn flere avføringsprøver til avdelingen, sier teamleder Kristin Hopland på bakteriologisk seksjon.

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland tok i bruk PCR-diagnostikk for hurtig påvisning av bakterier, virus og parasitter for to år siden. Allerede fredag 7. juni kunne laboratoriet informere om at flere pasienter var smittet av Campylobacter. Helgenomsekvensering i løpet av pinsen bekreftet at bakteriene var identiske.

Det kommer nå inn langt flere prøver både til PCR og dyrking enn vanlig, og andelen positive prøver er også mye høyere enn normalt.

Gunhild Naterstad, som er nestleder på molekylærbiologisk seksjon, sier at de normalt mottar cirka 40 prøver hver dag til PCR.

- I går kom det over 100 prøver, forteller hun.

Laboratoriet har økt bemanningen for å få unna prøvene. Bioingeniørene opplever at de har kontroll over situasjonen. Ny teknologi og nye metoder gjør at det går raskere å få oversikt over utbruddet enn det ville gjort tidligere.

- Men logistikkutfordringen ligger ikke bare inne på laboratoriet. Vi må også sørge for at det finnes nok skåler og transportmedier og at legekontorene har nok prøvetakingsutstyr, sier Hopland.

Stikkord:

Haukeland universitetssjukehus, Mikrobiologi