Det kreves gode karakterer for å bli bioingeniør

Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Det kreves gode karakterer for å bli bioingeniør

Trenden med høye poenggrenser for å komme inn på bioingeniørstudier fortsetter.

Publisert

Endret

Det viser tallene for hovedopptaket til høyere utdanning, som ble lagt frem av Samordna opptak 23. juli.

Etter flere år med sterk økning, ser søkertallene til bioingeniørutdanning ut til å stabilisere seg rundt 900 førstevalgssøkere per år. Samtidig har karaktersnittet økt og kampen om studieplassene blitt hardere. Også etter årets hovedopptak er det venteliste ved alle studiestedene.

På topp ti-listene

OsloMet opplyser at bioingeniørstudiet ligger som nummer sju på topp ti-listen over studiene med høyest poenggrenser. Også ved Universitetet i Agder ligger bachelorprogrammet i bioingeniørfag på sjuendeplass.

- Poenggrensene har økt betydelig for helsefaglige studier som bioingeniør, farmasi og radiografi, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved OsloMet, i en pressemelding.

Bioingeniørstudiet har 56,1 som poenggrense i ordinær kvote, farmasi 57,7 og radiografi 52,1.

Waaler påpeker at poenggrensene stort sett går opp, selv om antall studiesøkere har gått noe ned.

- Det sier noe om hvor høye vitnemålskarakterer årets ferske søkere har med seg, og at søkerne er målrettede i sine valg av studier, mener hun.

331 planlagte studieplasser

Landets sju bioingeniørutdanninger har nå planlagt til sammen 331 studieplasser i år, ifølge Samordna opptak. Det er 13 flere plasser enn hva som var planlagt på samme tid i fjor.

Instituttleder Lisa Husby i BFI var tidligere i år kritisk til at det ikke ble planlagt flere studieplasser. Hun viste til at NITO frykter bioingeniørmangel i årene som kommer, noe Statistisk sentralbyrå også har konkludert med i en rapport om fremtidens arbeidsmarked for helsepersonell.

I alt har 588 søkere fått tilbud om plass på bioingeniørutdanning til høsten. Det er vanlig at studiestedene sender ut tilbud til flere enn de har plass til. Erfaringsmessig vil det være en del som ikke møter opp, mens andre vil ombestemme seg og slutte kort tid etter studiestart.

Poenggrenser, årets hovedopptak og fjorårets 
Lærested Poenggrense, ordinær kvote (ORD) Poenggrense, førstegangsvitnemål (ORDF) 
NTNU Trondheim 53,9 (53,4) 52,2 (51,9)
OsloMet 56,1 (55,6) 48,9 (47,8)
Universitetet i Agder  51,5 (52,7)  47 (47,5) 
Høgskulen på Vestlandet  53,6 (52,1) 48 (48,2)
Universitetet i Tromsø  52,4 (56,2)* 52,1 (51,3) 
Høgskolen i Østfold 50,3 (49,2) 44,9 (43,9)
NTNU Ålesund 49,4 (49,4) 45,9 (45,7)

Kilde: Samordna opptak, Dagens Næringsliv

*Poenggrensen falt til 48,5 i suppleringsopptaket 2018.

Tabellen viser poenggrenser for bioingeniørutdanningene etter hovedopptaket 2019. Tall fra 2018 i parentes. I kvoten for førstegangsvitnemål (ORDF) konkurrerer man kun med skolepoeng - ikke med tilleggspoeng, alderspoeng eller lignende.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning