Det er trygt å gi blod selv om man tar blodtrykksmedisin

Foto: Annette Larsen

Aktuelt

Det er trygt å gi blod selv om man tar blodtrykksmedisin

Tidligere ble alle potensielle blodgivere som bruker blodtrykksmedisin avvist. Årsaken var en bekymring for uheldige bivirkninger som svimmelhet og arytmier. 

Publisert

Endret

I 2014 – 2015 ble disse giverne tatt inn i varmen igjen – de fikk lov til å gi blod. Kravene var at de skulle ha tatt en stabil dose av medisinene i minst tre måneder, at blodtrykket var innenfor normalområdet og at de ikke hadde bivirkninger av medisinene.

Kathrine M. N. Johnsen, overlege (og bioingeniør) ved Blodbanken i Østfold, fortalte på bioingeniørkongressen om en studie som undersøkte om antall «uønskede hendelser» er høyere blant disse blodgiverne enn blant andre givere. Informasjon ble innhentet fra 247 givere (162 menn og 85 kvinner) fra blodbankene i Oslo, Ahus, Innlandet og Østfold.

To av donorene opplevde svimmelhet etter givingen. Den ene var i gang med en hurtig nedtrapping av medisinbruken og burde hatt karantene. Den andre hadde i utgangspunktet normalt blodtrykk, men fikk medisin som ledd i migrenebehandling. Ved givingen hadde hun derfor unormalt lavt blodtrykk.

Konklusjonen var at det er trygt å gi blod selv om man bruker blodtrykksmedisinen, og bra er det; dette var gode og stabile givere som gjennomsnittlig hadde gitt blod 37,4 ganger før de startet blodtrykksbehandlingen. Å akseptere dem som blodgivere kan bety 1395 ekstra blodenheter i året.

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, Blodbank, Blodgivere, Blodgivning