Blodprøve kan være brudd på bioteknologiloven

Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Blodprøve kan være brudd på bioteknologiloven

Helsepersonell som bistår gravide med å få tatt blodprøve for NIPT-test i utlandet, risikerer straff for brudd på bioteknologiloven.

Publisert

Endret

Det sier Kjell Salvesen, overlege og spesialist i fødselshjelp ved St. Olavs hospital, til TV2.

NIPT er en test av foster-DNA i den gravides blod. Testen kan påvise kromosomavvik som trisomi 13, 18 og 21 (Downs syndrom) før grensen for selvbestemt abort.

Norge tilbyr NIPT-test kun til gravide over 38 år og andre med økt risiko for kromosomavvik hos fosteret. Det har vært stor oppmerksomhet rundt NIPT i flere år, og fagfolk har tatt til orde for at alle gravide bør få tilbudet. Andre ønsker fortsatt å begrense tilgangen fordi de mener utstrakt testing vil føre til at flere velger å avslutte svangerskap hvor det blir påvist risiko for Downs syndrom.

- Ulovlig helsetilbud

Bioingeniøren har tidigere skrevet om gravide som drar til Sverige eller Danmark for å ta testen eller sender en blodprøve til firmaer i utlandet. Det kan gjøres for under 10 000 kroner. For noen år siden prøvde også et belgisk firma å rekruttere faste blodprøvetakere i Norge, som de kunne henvise gravide til.

Til TV2 sier Salvesen at han tror det vokser frem et økende ulovlig helsetilbud her i landet. Det dreier seg om helsepersonell som tar blodprøver av gravide som vil ta NIPT-test i utlandet og firmaer som formidler slike tester.

Flere gravide ønsker testen, samtidig holder Norge fast ved en mer restriktiv holdning enn naboland. Med KrFs inntreden i Solberg-regjeringen, er det også klart at det ikke vil bli noen endringer i bioteknologiloven med det første.

Yrkesetisk råd advarer

Helsepersonell som tilbyr tjenester som er i strid med norsk lov, eller formidler slike tjenester i utlandet, kan straffes for brudd på bioteknologiloven.

- Mange er nok ikke klar over dette, tror Mona Pedersen Unnerud, leder av BFIs yrkesetiske råd.

Hun skjønner godt at bioingeniører eller andre som behersker blodprøvetaking vil hjelpe hvis folk spør. Kanskje er det til og med noen man kjenner som trenger en blodprøve til NIPT-test. Men rådet hennes er klart - hvis det dreier seg om å bidra til undersøkelser eller behandling som ikke er lov i Norge, så kan du ikke gjøre det.

- Vi kan være uenige i loven, men vi må likevel følge den, sier Unnerud.

Stikkord:

Blodprøver, NIPT