Bioingeniørens fagartikkelpriser til OsloMet og OUS

Glade prisvinnere - med vinnerartikkelen. Fra venstre; Herman S.E. Evensen, Oliwia Witczak, Jorunn M. Andersen og Trine B. Haugen. Foto: Privat

Glade prisvinnere - med vinnerartikkelen. Fra venstre; Herman S.E. Evensen, Oliwia Witczak, Jorunn M. Andersen og Trine B. Haugen. Foto: Privat

Aktuelt

Bioingeniørens fagartikkelpriser til OsloMet og OUS

  • «Sædanalysen» vant Bioingeniørens pris for beste vitenskapelige artikkel i 2018.
  • «Akkreditering og kvalitetssikring av pasientnær analysering ved Rikshospitalet» var best i kategorien «øvrige artikler».
  • Vi GRATULERER!

Publisert

Endret

- Tusen takk, dette var veldig hyggelig, sier Oliwia Witczak, førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, OsloMet. Hun er hovedforfatter av artikkelen om sædanalysen (Bioingeniøren 3 2018). Sammen med seg hadde hun fire medforfattere, to av dem bioingeniører.

Mannlig fertilitet – og infertilitet – er et prioritert forskningsområde ved bioingeniørutdanningen på OsloMet. Det var derfor ikke unaturlig at en slik artikkel skulle komme fra nettopp dette fagmiljøet.

- Nei, vi jobber jo med temaet til daglig. Med denne artikkelen ønsket vi å få fram at dette er krevende analyser som fordrer gode forberedelser og kompetent personale. Det er viktig at retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon følges for å kunne gi ut pålitelige og reproduserbare sædprøvesvar – og for å kunne følge utviklingen av pasientens sædkvalitet over tid og sammenligne resultater med andre laboratorier, sier Witczak.

Råd til andre som vil skrive

Selve skrivingen delte forfatterne mellom seg.

- Vi laget en skisse i fellesskap og så ble vi enige om hvem som skulle skrive hva. Til slutt sydde vi det hele sammen og etter noen runder med faglig og språklig gjennomgang, kunne manuset sendes inn til vurdering, forteller Witczak.

Hun gir gjerne råd til andre som har lyst til å skrive:

- Les artikler og studer hvordan andre gjør det, vær systematisk, lag god disposisjon, les tidsskriftets retningslinjer nøye.

- Publiser i Bioingeniøren!

Witczak forteller at det var et naturlig valg å publisere artikkelen i Bioingeniøren.

- Fordi vi jobber på en bioingeniørutdanning hvor vi er involvert i både bachelor- og masteroppgaver. Vi bruker Bioingeniøren i undervisningen og blant annet derfor synes jeg det er viktig å publisere der. Flere burde gjøre det!

En av artikkelforfatterne, bioingeniør Hilde Herning, døde før artikkelen ble publisert i papirutgaven (den ble publisert på nett noen måneder tidligere).

- Vi savner henne veldig. Hilde var aktiv på så mange fronter og hun bidro sterkt både til artikkelen og til arbeidet vårt ellers, sier Witczak.

Akkreditering av PNA på Rikshospitalet

Rikshospitalet er eneste sykehus i landet som har akkreditert pasientnær analysering. Olga Kristin Hultgren og Ingrid Horgen har mye av æren for det. I 2016 ble mesteparten av PNA-analysene akkreditert etter to standarder. I 2018 beskrev de prosessen i den prisvinnende artikkelen (Bioingeniøren 9 2018).

- Dette var overraskende, sier Hultgren – som faktisk ikke visste at Bioingeniøren deler ut fagartikkelpriser hvert år.

- Men desto mer positivt. Vi er få her på Fagenhet PNA, men vi får til ganske mye, repliserer kollega Horgen.

Gøy å skrive

Det var da Horgen holdt foredrag om akkrediteringen på BFIs PNA-kurs i Tromsø i fjor, at forespørselen (fra Bioingeniøren) om artikkel kom opp. Hun svarte umiddelbart ja, og etter kort tid kom første utkast.

- Ingen av oss hadde skrevet artikkel før, men vi har skrevet en mengde prosedyrer, og vi har holdt mange foredrag om temaet, forteller Horgen.

- Å skrive artikkel var ikke spesielt vanskelig, det verste var å komme i gang. Først og fremst har det vært veldig gøy – og nå er vi stolte, avslutter Hultgren.

Ingrid Horgen og Olga Hultgren vant pris for sin aller første fagartikkel. Foto: Privat
Ingrid Horgen og Olga Hultgren vant pris for sin aller første fagartikkel. Foto: Privat

Bioingeniøren deler hvert år ut to priser for gode faglige artikler. Én pris for beste vitenskapelige artikkel (Originalartikkel eller Oversiktsartikkel) og én for øvrige fagartikler (FAG i praksis, FAG essay, FAG kronikk eller FAG Prøvesvaret). Hver av prisene er på 5 000 kroner.

Artiklene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Nytteverdi for bioingeniører
  • Aktualitet
  • Oppbygging
  • Presentasjon

Artiklene kan ikke ha vært publisert tidligere. Forfatterne trenger ikke være bioingeniører for å bli vurdert som prismottakere.

Juryen for 2018: Geir Bjørkøy, Elisabeth Ersvær, Helene Marie Flatby, Harald Strand og Anette Vetlesen.

Beste vitenskapelige artikkel: Sædanalysen

Forfattere: Oliwia Witczak, Herman S.E. Evensen, Jorunn M. Andersen, Hilde Herning og Trine B. Haugen

Juryen mener: «I oversiktsartikkelen “Sædanalysen” viser forfatterne et tydelig ønske om å formidle hvordan slike analyser gjøres i dag. Artikkelen er godt skrevet og illustrert med fine figurer. Formålet/hensiktene er klart formulert, materialer og metoder systematisk beskrevet, kontinuerlig forklaring på hva som måles, hvorfor og hvordan, den kliniske betydningen er beskrevet.

Det presenteres målrettet jobb mot standardisering av et analyse-repertoar som er vanskelig standardiserbart.

Standard sædanalyse beskrives, i tillegg til utvalgte tester som kan anvendes til forskning, det legges vekt på referanseverdier, kvalitetskontroll, kvalitetssikring, opplæring av personale.

Manuelle metoder vs. automatisering gjennomgås, og konklusjonen er klar.»

Best blant øvrige fagartikler: Akkreditering og kvalitetssikring av pasientnær analysering ved Rikshospitalet»

Forfattere: Olga Kristin Hultgren og Ingrid Horgen

Juryen mener: Forfatterne gir et viktig innspill for standardisering og akkreditering av analyser utført av annet helsepersonell enn bioingeniører. Akkrediteringen av pasientnære analyser (PNA) er viktig for å kvalitetssikre prøvesvar og rutiner for hvordan disse kommer fram. Prosessen fram mot akkreditering er godt beskrevet og artikkelen gir en god begrunnelse for hvorfor dette bidrar til trygg og god pasientbehandling.

Artikkelen er godt skrevet og belagt med relevante referanser til litteratur og nettsider.

Har du skrevet en bachelor- eller masteroppgave som du tror kan bli til en fagartikkel i Bioingeniøren? Start med å be om råd fra veilederen din. Ta også kontakt med Bioingeniørens vitenskapelige redaktører, e-post: fagredaktor@nito.no. De kan blant annet gi råd om hvilken sjanger du bør velge.

Les også Bioingeniørens retningslinjer for artikkelforfattere.

Stikkord:

Fagartikkel, Publisering, Tidsskriftet Bioingeniøren