- Bioingeniørene er NITOs faglige spydspiss

Bioingeniørkongressen 2019 samler over 600 deltakere, foredragsholdere, gjester og utstillere i Tromsø i dagene fra 22. til 24. mai. Foto: Annette Larsen

Aktuelt

- Bioingeniørene er NITOs faglige spydspiss

Det sa NITO-president Trond Markussen i sin tale under åpningen av bioingeniørkongressen 2019. Han sa også at han ikke er sikker på at sykehusledere vet å verdsette bioingeniørene og kompetansen deres.

Publisert

Endret

Bioingeniørene setter sitt preg på Tromsø i dagene fra 22. til 24. mai. Bioingeniørkongressen er årets største arrangement i NITO-regi og samler over 600 personer knyttet til laboratorievirksomhet.

Fagstyreleder Rita von der Fehr åpnet kongressen, som arrangeres hvert tredje år. Hun fortalte om en formidabel interesse for å delta på årets kongress. Mange bioingeniører ønsker også å selv formidle kunnskap. Bioingeniørkongressen 2019 har fått inn 42 postere, i tillegg er det 23 frie foredrag.

Rita von der Fehr, BFIs fagstyreleder, åpnet kongressen. Foto: Svein A. Liljebakk

I åpningstalen understreket von der Fehr blant annet arbeidet BFI gjør når det gjelder bioingeniører i primærhelsetjenesten. Denne gruppen er definert som et satsingsområde, og som ved forrige kongress i 2016 har de en egen samling med erfaringsutveksling.

- Liggetiden på sykehus går ned, det finnes stadig mer pasientnære analyser og samhandlingsreformen gjør at det blir mer bruk av våre tjenester i kommunene. Behovet for bioingeniører i kommunene øker, sa hun.

Les mer om bioingeniører i primærhelsetjenesten HER

Les også: Sjelden vare i kommune-Norge

Roste bioingeniørene

- Ingen andre enn NITO og Bioingeniørfaglig institutt har de kvalifikasjonene og det nettverket som skal til for å samle så mange bioingeniører, innledere og utstillere til et så rikholdig program, sa NITO-president Trond Markussen i sin hilsen til kongressdeltakerne.

Bioingeniører kan godt skryte mer av seg selv, mener NITO-president Trond Markussen. Vis hvem dere er og hva dere kan, oppfordret han. Foto: Svein A. Liljebakk

Han roste bioingeniørene for deres sterke faglige engasjement, og stilte spørsmål ved om helsevesenet verdsetter bioingeniørene slik de fortjener:

- Vet helse-Norge, og sykehusene spesielt, å verdsette kompetansen til bioingeniørene? Jeg skulle gjerne svart ja, men tror svaret ligger nærmere et tja. Jeg er ikke sikker på om alle sykehusledere forstår betydningen av en gruppe som både kan helsefag og teknologi.

BFIs instituttleder Lisa Husby (nr. to fra høyre) og medlemmer av BFIs rådgivende utvalg klare til å ta imot kongressdeltakere. BFIs ulike utvalg og råd har ansvaret for det faglige innholdet på kongressen. Foto: Annette Larsen.

Hilsen fra helseministeren

Helseminister Bent Høie hadde spilt inn en videohilsen til kongressdeltakerne. Han takket bioingeniørene for jobben de gjør i helsetjenesten.

Høies videohilsen kan du se i denne artikkelen på nito.no: Sammen skaper vi pasientens helsetjeneste

Stikkord:

BFI, Bioingeniørkongressen, NITO