Vestre Viken fikk pålegg fra Arbeidstilsynet, nå ansetter helseforetaket flere bioingeniører

Bioingeniørbemanningen skal økes, for å kunne avlaste patologene med makrobeskjæring. Illustrasjonsfoto: Tomas Moss.

Aktuelt

Vestre Viken fikk pålegg fra Arbeidstilsynet, nå ansetter helseforetaket flere bioingeniører

Samtidig går undersøkelsene av feilkoding og urettmessige refusjoner ved patologiavdelingen mot slutten.

Publisert

Endret

Helfo anmeldte i fjor Vestre Viken HF for bevisst feilbruk av takster. Avdelingssjefen ved Avdeling for klinisk patologi ble tatt ut av stillingen sin, politiet startet etterforskning og sykehuset hyret konsulentselskapet PwC til å gjøre en egen granskning.

Samtidig ble det gjennom Dagens Medisin kjent at det i 2016 hadde vært en varslersak om arbeidsforhold og arbeidsmiljø ved avdelingen. I varslersaken skal også feil bruk av koder ha vært et tema.

Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved patologiavdelingen i november i fjor. 21. februar fikk Vestre Viken sju pålegg om blant annet arbeidstid, inneklima, ventilasjon, organisering og ledelse.

Strakstiltak: Økt bemanning

Vedtaket fra Arbeidstilsynet har ført til at administrerende direktør Nils Wisløff i Vestre Viken setter i gang flere strakstiltak. Tre nye faste bioingeniørstillinger ble lyst ut umiddelbart. I utlysningsteksten står det at histologilaboratoriet har økt press på makrobeskjæring, fordi bioingeniører skal avlaste patologer med dette. Derfor må bemanningen økes.

Bemanningen skal også økes med to patologer. Dessuten skal avdelingen få ny fargemaskin, mer plass og ventilasjonen skal oppgraderes, ifølge et saksfremlegg til helseforetakets styre. 

Politiet henla saken

Dagens Medisin skrev mandag 26. februar at politiet har henlagt saken mot den tidligere avdelingslederen, med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist». Men sykehuset skal fortsatt være under etterforskning.

Samme dag ble konsulentrapporten Vestre Viken selv bestilte lagt frem for styret. Den konkluderer med at det har blitt krevd urettmessig refusjon på 8,4 millioner kroner i perioden 2012 – 17. Dette skyldes ifølge rapporten ikke den enkelte leges koding, men en automatisk kobling i patologidatasystemet Sympathy, som utløste en takst for merarbeid uavhengig av om tidskravet for det var oppfylt.

Konsulentene mener dette skyldes en bevisst handling fra den tidligere avdelingssjefen. Styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken har i Dagens Medisin også lagt mye ansvar på den tidligere lederen, mens ansattrepresentant og lege Harald Bergan sier til avisa at systemperspektivet er det viktige i denne saken.

Burde hatt bedre varslingsrutiner

Konsulentrapporten fra PwC konkluderer også med at saken kunne vært avdekket tidligere om Vestre Viken hadde hatt bedre håndtering og oppfølging av varsler om kritikkverdige forhold. Nå skal det gjennomføres «tiltak for styrking av varslingsinstituttet, i samarbeid med de foretakstillitsvalgte og vernetjenesten».

Hele rapporten fra PwC kan leses i disse styredokumentene.

Siste:

Én million i bot for urettmessige patologi-refusjoner: Vestre Viken HF har fått foretaksstraff

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø, Patologi, Vestre Viken