Verdensorganisasjonen trenger DEG!

Marie Nora Roald

IFBLS-president Marie Nora Roald vil rekruttere bioingeniører til et internasjonalt ekspertnettverk. Arkivfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Verdensorganisasjonen trenger DEG!

IFBLS-president Marie Nora Roald oppfordrer norske bioingeniører til å melde seg som frivillige til organisasjonens ekspertnettverk.

Publisert

Endret

«International Federation of Biomedical Laboratory Science» (IFBLS) har opprettet et «Scientific Network of Experts». Medlemmene i nettverket kan bli spurt om å ta på seg oppdrag for IFBLS. Mye av arbeidet vil være knyttet opp mot Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Det kan blant annet dreie seg om å bistå i revisjon av WHO-dokumenter eller komme med innspill til saker for WHO eller andre samarbeidende organisasjoner. Andre oppgaver kan være å skrive uttalelser eller være fagfelle for «International Journal of Biomedical Laboratory Science» (IJBLS), sier Roald.

Kvalifikasjonskrav

Medlemmene i nettverket må være bioingeniører og bør ha en mastergrad eller doktorgrad. Ekspertise tilegnet gjennom praktisk erfaring innenfor et område kan kompensere for manglende akademiske kvalifikasjoner.

For å bli ansett som ekspert, bør potensielle medlemmer også ha publisert artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, holdt foredrag på internasjonale eller nasjonale kongresser eller kunne vise til andre relevante faglige publikasjoner og aktiviteter.

- Internasjonalt nettverk og nyttig erfaring

Roald mener det er viktig at også norske bioingeniører bidrar i nettverket.

- Bioingeniørene har kunnskap som ingen andre i helsetjenesten har. Ved å stille kompetanse til rådighet kan vi bidra med innspill og innsikt til WHO og i andre sammenhenger, fastslår hun.

«Gulroten» for de som er med, er at de kan få et bredt nettverk og blir en del av den faglige utviklingen internasjonalt.

- De får også innsikt i internasjonalt arbeid, som de kan bruke i jobben sin i Norge, og de kan etter hvert få forespørsler om å stille som forelesere internasjonalt, sier Roald.

Hun understreker at medlemmene vil bli spurt når det skjer noe aktuelt, men de kan selv velge hvor stor innsats de vil legge ned og hvor mye de vil bidra til nettverkets arbeid.

Her kan du lese mer om IFBLS-nettverket og melde interesse for å bli med.

Stikkord:

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)