Verdenskongress i vakre Firenze - fire dager til ende

Firenzes vakre elv Arno, i solnedgang. Foto: Grete Hansen

Aktuelt

Verdenskongress i vakre Firenze - fire dager til ende

Forelesninger, workshops, festivitas og politiske møter. Det var - tradisjonen tro - innholdet i verdenskongressen som ble arrangert i Firenze 22. - 26. september. 

Publisert

Endret

Under avslutningen 26. september fikk de 560 deltakerne hilse på IFBLS' nye presidenttroika - og BFIs Marie Nora Roald kunne ønske svenske Anne Berndt velkommen som ny president.

Roald, som går over i vervet som «past president» de neste to årene, var fornøyd med hva hun og resten av styret har utrettet. Hun trakk spesielt fram at IFBLS nå har fått en stemme – og en rolle – i WHO.

Ny presidenttroika i IFBLS: President elect Alan Wainwright, president Anne Berndt og past president Marie Nora Roald. Foto: Lisa Husby.

Generalforsamlingen valgte nytt styre - og i det fikk også lederen i «Danske bioanalytikere», Bert Asbild, plass. Alle de tre skandinaviske landene er dermed representert i styret. I tillegg er det representanter fra Kamerun, Filipinene, Japan, USA og Storbritannia. 

Representanten fra Storbritannia, Alan Wainwright, er ny «president elect» - og blir dermed høyst sannsynlig valgt til president i 2020.

Overskriften for kongressen var “E-health, Gender Medicine, Personalised Medisine and Biomedical Laboratory Science”.  Neste verdenskongress arrangeres i september 2020 i København.

  • Deltakere: 561
  • Av dem: 60-70 norske
  • Land: 52
  • Inviterte forelesere: 62
  • Muntlige korte presentasjoner: 36
  • Postere: 235
  • Vitenskapelige sesjoner: 22

Stikkord:

BFI, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Kongress