Tuberkulose: Nedgang i Norge, alvorlige resistensproblemer internasjonalt

Multiresistent tuberkulose er på fremmarsj. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Tuberkulose: Nedgang i Norge, alvorlige resistensproblemer internasjonalt

Publisert

Endret

I fjor fikk Folkehelseinstituttet melding om 261 tuberkulosetilfeller i Norge. Dermed fortsetter de siste årenes nedgang. Norge er blant landene med lavest tuberkuloseforekomst, og cirka 90 prosent av pasientene med tuberkulosesykdom er ikke født i Norge.

Men på verdensbasis er situasjonen alvorlig, ifølge Folkehelseinstituttet. 10,4 millioner mennesker er syke, ifølge anslag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Multiresistent tuberkulose er på fremmarsj, og utgjør nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens.

I Norge er det kun påvist noen få tilfeller av multiresistens per år. I fjor ble ni pasienter diagnostisert.

Feil eller ufullstendig behandling kan fremme resistens.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Stikkord:

Antibiotikaresistens, Tuberkulose