Sykehusleger mener at 10 - 20 prosent av jobben deres kunne vært gjort av andre

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Sykehusleger mener at 10 - 20 prosent av jobben deres kunne vært gjort av andre

Publisert

Endret

Det kommer frem i en undersøkelse gjort blant norske leger, av forskere ved St. Olavs hospital. Undersøkelsen er tidligere omtalt i Dagens Medisin. Den viser at det kan være et stort potensial for å flytte arbeidsoppgaver fra leger til andre yrkesgrupper.

Halvparten av legene i undersøkelsen oppgav at minst 11 prosent av de daglige oppgavene deres kunne vært gjort av andre ansatte ved sykehuset.

Legene som har mange oppgaver de oppfatter som unødvendige, opplever mer stress og sykdom enn andre leger.

Forsker Lise Tevik Løvseth ved St. Olavs hospital sier til Dagens Medisin at hun er overrasket over at omfanget av såkalte "unødvendige oppgaver" er så stort.

Forskerne ønsker nå å gjøre en ny undersøkelse for å finne ut konkret hvilke arbeidsoppgaver legene reagerer på, og hvilke yrkesgrupper som kan avlaste dem.

Les også:

Her jobber alle med like stø hånd

Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner i helsevesenet