Statsbudsjettet: Nye sykehus i nord og satsing på helsedata

Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Statsbudsjettet: Nye sykehus i nord og satsing på helsedata

Regjeringen sikrer finansieringen av nye sykehus i Narvik og Hammerfest i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt frem mandag 8. oktober.

Publisert

Endret

Universitetslokaler i nye Stavanger universitetssjukehus er også prioritert.

I alt planlegger helseforetakene å investere for mer enn 13 milliarder kroner i 2019. Beløpet inkluderer nybygg, oppgradering av eksisterende bygninger og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT.

Det er satt av 575 millioner kroner til Helseplattformen i Midt-Norge, et prosjekt for elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og fastlegene.

Regjeringen vil også utnytte norske helsedata bedre og vil gi 40 millioner kroner til en helseanalyseplattform. Et av målene med prosjektet er å gi forskere enklere tilgang på data.

Kvalitetssikring av labarbeid fortsetter

Noklus får også neste år 7,8 millioner kroner til hjemmetjenesteprosjektet. Det betyr at kvalitetssikringen av hjemmetjenestens laboratoriearbeid fortsetter som planlagt. Noklus er nå omtrent halvveis til målet om å inkludere hjemmetjenesteenheter i hele landet, slik de allerede gjør for legekontorer og sykehjem.

Mener budsjettet er stramt

Budsjettforslaget legger opp til en aktivitetsvekst for sykehusene på 1,7 prosent – eller 1,35 milliarder kroner. Befolkningsutviklingen alene tilsier en vekst på 1,3 prosent.

Ifølge avisa Dagens Medisin var aktivitetsveksten i fjorårets budsjett på to prosent. Etter at budsjettforslaget ble lagt frem sa representanter for opposisjonspartier og arbeidstakerorganisasjoner at sykehusene får det svært stramt og at regjeringen nærmest har lagd et kuttbudsjett.

Som tidligere år er refusjonstakstene til offentlige og private laboratorier underregulert. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil det stimulere til økt effektivisering å øke takstene mindre enn antatt pris- og kostnadsvekst.

I forbindelse med fjorårets budsjettfremleggelse påpekte fagstyremedlem Gro Jensen at det i realiteten er lite laboratoriene kan gjøre for å effektivisere, siden de uansett må ta imot de prøvene som kommer fra inneliggende og polikliniske pasienter.

Stikkord:

Statsbudsjett