Stadig økende krav for å komme inn på bioingeniørutdanning

Studenter, bioingeniørutdanning

Antall søkere med bioingeniørutdanning som førstevalg i opptaket til høyere utdanning har økt hvert år siden 2012. Det gjenspeiles i karakterkravene. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen

Aktuelt

Stadig økende krav for å komme inn på bioingeniørutdanning

De fleste studiestedene har høyere poenggrenser enn i fjor.

Publisert

Endret

Etter hovedopptaket til høyere utdanning lå poenggrensene i de fleste tilfellene høyere enn etter fjorårets hovedopptak. Dermed fortsetter de siste årenes trend med økende popularitet og karakterkrav for bioingeniørutdanning.

På topp ti

Ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) ligger bioingeniør på femteplass på topp ti-listen over bachelorutdanningene med høyest poengkrav – hårfint bak fysioterapi og farmasi.

Per 20. juli hadde på landsbasis 533 søkere til bioingeniørfag fått tilbud om studieplass. Det er planlagt til sammen 318 plasser ved de sju studiestedene. Det er vanlig at utdanningene overbooker, fordi det pleier å være en del som ikke møter opp ved studiestart eller slutter etter kort tid.

Tabellen (under) viser poenggrenser for bioingeniørutdanningene etter hovedopptaket. I kvoten for førstegangsvitnemål (ORDF) konkurrerer man kun med skolepoeng - ikke med tilleggspoeng, alderspoeng eller lignende.

Poenggrenser etter årets hovedopptak til høyere utdanning. Tall fra 2017 i parentes.
 Lærested  Poenggrense, ordinær kvote (ORD)  Poenggrense, førstegangsvitnemål (ORDF)
 NTNU Trondheim  53,4 (54)  51,9 (51,7)
 OsloMet (tidl. HiOA)  55,6 (53,5)  47,8 (47,2)
 Universitetet i Agder  52,7 (53,1)  47,5 (46,7)
 Høgskolen på Vestlandet  52,1 (51,7)  48,2 (48,1)
 Universitetet i Tromsø  56,2 (49,5)  51,3 (49,8)
 Høgskolen i Østfold  49,2 (47,7)  43,9 (41)
 NTNU Ålesund  49,4 (46,8)  45,7 (46,3)

Kilde: Samordna opptak, 20. juli 2018

Suppleringsopptak senker poenggrensene

Etter suppleringsopptaket i månedsskiftet juli / august er poenggrensene blitt noe lavere enn i hovedopptaket. Universitetet i Tromsø har et stort utslag i ordinær kvote, hvor poenggrensen har falt fra 56,2 til 48,5. NTNU Trondheim, derimot, har uforandrede poenggrenser.

Alt i alt rokker ikke suppleringsopptaket ved det store bildet. De siste årenes trend, hvor flere vil bli bioingeniør og karakterkravene øker, fortsetter.

Stikkord:

Bioingeniørstudent, Utdanning