Salmonellautbrudd: Bakterier med lik DNA-profil hos pasienter i ni fylker

Ifølge Folkehelseinstituttet er det aldri før observert utbrudd med denne stammen av Salmonella enteritidis i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock

Aktuelt

Salmonellautbrudd: Bakterier med lik DNA-profil hos pasienter i ni fylker

Publisert

Endret

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd med mage-tarmbakterien Salmonella enteritidis.

- Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

På instituttets nettside opplyses det om at bakterier med lik DNA-profil er påvist hos til sammen 13 pasienter. Pasientene er bosatt i Oppland, Trøndelag, Vestfold, Oslo, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland og Vest-Agder.

De 13 som man vet er blitt syke er i alderen 10 til 73 år. Prøver fra pasientene er tatt i slutten av juli og begynnelsen av august.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det aldri før observert utbrudd med denne stammen av Salmonella enteritidis i Norge. Instituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om det er en felles smittekilde.

Smitteutbrudd med salmonella er ikke vanlig i Norge. De fleste nordmenn som får salmonellose blir smittet i utlandet.

Les mer om saken på Folkehelseinstituttets nettsider.

Stikkord:

Smittevern