Mindre medbestemmelse for ansatte i helseforetak

Ansatte i helseforetak har en opplevelse av mindre medbestemmelse og medvirkning enn mange andre arbeidstakere. Foto: iStockphoto

Aktuelt

Mindre medbestemmelse for ansatte i helseforetak

Det er én av konklusjonene i en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet.

Publisert

Endret

Nettavisa Khrono har omtalt forskningsresultatene i denne artikkelen. AFI-forskerne har funnet lavere score for medbestemmelse og medvirkning i statsaksjeselskap og helseforetak enn andre steder.

- Vi har foreløpig ingen entydige forklaringer på dette funnet. At de samme virksomhetene også har høyere krav til standardisering og krav til lojalitet, har vi heller ingen forklaring på, skriver forskerne.

Rapporten er en del av Medbestemmelsesbarometeret, et prosjekt som går over flere år. Barometeret for 2017 viste at 47 prosent av ansatte i helseforetakene opplever at arbeidslivet blir mer autoritært. Snittet for ansatte i alle bransjer er 42, skriver Khrono.

Universitets- og høgskolesektoren ligger godt an når det gjelder de ansattes opplevelse av medbestemmelse og medvirkning. Men også der mener en tredjedel at arbeidshverdagen deres blir mer autoritær.

Ansatte i helseforetak har betydelig lavere tillit til eieren (departementet) enn universitets- og høgskoleansatte.

Seniorforsker Eivind Falkum ved AFI sier til Khrono at han er overrasket over at undersøkelsene deres viser mer medbestemmelse i privat enn i offentlig sektor.

Han mener at foretaksmodellen var en ulykke for den norske arbeidslivsmodellen.

- Opprettelse av foretak førte til mer byråkratisering, et stort direktørvelde og mindre medbestemmelse for de ansatte i helseforetakene, sier han til Khrono.

Les mer:

Ny rapport: Ansatte har minst medbestemmelse i foretak (Khrono)

Bioingeniører skrev om arbeidspress, ble forsøkt stoppet av ledelsen

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø