Måleenheten for HbA1c endres fra % til mmol/mol fra 30. september

Illustrasjonsfoto: Tomas Moss

Aktuelt

Måleenheten for HbA1c endres fra % til mmol/mol fra 30. september

- Bioingeniører må forberede seg på å kunne informere og svare på spørsmål om den nye måleenheten, sier Sverre Sandberg, leder for Noklus. 

Publisert

Endret

Det er Noklus som har ledet arbeidet med å implementere endringen, som ble vedtatt av Nasjonalt fagråd for diabetes 24. januar i år.

Allerede i 2007 ble det publisert en konsensusrapport (se ramme) hvor det ble satt krav om at alle HbA1c-metodene skal være sporbare til IFCC- referansemetode, og at HbA1c-resultatene fortrinnsvis skulle rapporteres med SI-enheten mmol/mol (mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin). Det viktigste ved beslutningen var at uansett hvordan HbA1c ble målt, skulle metoden være sporbar til samme referansemetode.

- Andre europeiske land har brukt den nye benevningen i flere år. Hvorfor er Norge så seint ute?

- Alle HbA1c-metodene som brukes i Norge er sporbare til IFCCs referansesystem. Det er bare benevningen som ikke er endret, og det er stort sett ikke mer enn et tastetrykk som skal til for å gjøre det. At vi ikke har gjort det tidligere henger sammen med at det har hatt svært få konsekvenser å la være – ingen pasienter blir sykere av at vi gir ut svarene i prosent. Og siden det krever ressurser – og kan skape forvirring – har vi ventet. Nå har vi imidlertid lært av andre land, og tiden er inne, sier Sverre Sandberg.

Sverre Sandberg
Det en fordel at de to enhetene er så forskjellige, for da er det vanskelig å forveksle dem, mener Sverre Sandberg. Foto: Noklus

- Hvilke negative konsekvenser kan endringen bety på kort sikt?

- At leger, sykepleiere og pasienter ikke er informert godt nok og at de derfor blir forvirret når de får analysesvar i en helt annen størrelsesorden. På den annen side er det en fordel at de to enhetene er så forskjellige, for da er det vanskelig å ta feil av dem. For eksempel vil en HbA1c på 7,0 % være 53 mmol/mol.

- Noe landets bioingeniører bør være spesielt oppmerksomme på?

- De bør vite at den nye enheten er på en annen og «riktigere» skala. Det er en ratioskala og ikke en differanseskala. De bør også merke seg at variasjonskoeffisienter derfor blir litt høyere på den nye skalaen. Det betyr IKKE at metoden er dårligere – det er kun fordi det er snakk om to ulike skalaer. Bioingeniørene bør dessuten sette seg godt inn i endringen før 30. september - sånn at de kan informere og veilede andre grupper. De første månedene kan det være lurt å rapportere HbA1c-svarene med en fast kommentar som forteller om den nye måleenheten, sier Sverre Sandberg.

Omregningstabellen som er sendt ut til landets sykehus og legekontor.
Omregningstabellen som er sendt ut til landets sykehus og legekontor.

ADA (American Diabetes Association)

EASD (European Association for the Study of Diabetes)

IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

IDF (International Diabetes Federation)

Stikkord:

Diabetes, Noklus