"Lystgass kan brukes for sedering av barn uten å gi alvorlige bivirkninger"

Sykepleier Cathrine Iren Iversen gjør klar en beholder med lystgass før prøvetaking. Sykehuset Østfold tilbyr lystgass til barn og ungdommer som er redde for å ta prøver eller få satt sprøyter. Arkivfoto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

"Lystgass kan brukes for sedering av barn uten å gi alvorlige bivirkninger"

Det er konklusjonen i en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Endret

Bedøvelse med lystgass til barn gir ingen alvorlige bivirkninger for barnet og restitusjonstiden er kortere enn ved andre bedøvelsesformer, skriver Folkehelseinstituttets nettsted, fhi.no.

Instituttet har gjennomført en fullstendig metodevurdering etter oppdrag fra Bestillerforum RHF (Nye metoder).

Gir lystgass ved prøvetaking

Bioingeniøren skrev tidligere i år om Sykehuset Østfold, som tilbyr lystgass når barn skal gjennomgå kortvarige prosedyrer som kan være smertefulle og / eller skremmende. Det har vært mindre vanlig å bruke lystgass til slike formål i Norge enn for eksempel i Danmark og Sverige. Nå kan det bli en endring.

- Den tydeligste fordelen med lystgass er muligens den korte restitusjonstiden, sammenlignet med alternative sederingsmetoder, noe som får hele prosedyren til å ta kortere tid og kan effektivisere sykehusprosedyrer på barn, skriver Folkehelseinstituttet.

Det har blitt stilt spørsmål ved om lystgass kan være uheldig for helsepersonell som eksponeres for gassen.

– Vår metodevurdering viser at jordmødre og tannlegepersonell som blir utsatt for lystgass ikke hadde økt risiko for spontanabort sammenlignet med dem som ikke blir det. Heller ikke fruktbarheten blir redusert ved innånding av små mengder lystgass, sammenlignet med kontrollgruppen, sier seniorforsker og prosjektleder Torunn Tjelle ved Folkehelseinstituttet.

Bioingeniøren var med på lystgass-assistert prøvetaking på Sykehuset Østfold. Det kan du lese om her: Lystig prøvetaking

Les mer hos Folkehelseinstituttet:

Ingen alvorlige bivirkninger av lystgass til barn

Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn

Stikkord:

Barn, Blodprøvetaking, Lystgass