Lab Norge og Medtek Norge slås sammen

Lab Norge, her representert av sekretariatsleder Tore Flaatrud (til venstre), og Medtek Norge, med administrerende direktør Atle Hunstad, fusjonerer. Hunstad skal lede den nye organisasjonen. Foto: Lab Norge / Medtek Norge

Aktuelt

Lab Norge og Medtek Norge slås sammen

Den nye organisasjonen skal hete Melanor og blir operativ ved årsskiftet.

Publisert

Endret

Lab Norge organiserer leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, mens Medtek Norge er en bransjeorganisasjon for leverandører av helse- og velferdsteknologi. Mandag 8. oktober fattet ekstraordinære generalforsamlinger i begge organisasjonene vedtak om fusjon.

Den sammenslåtte organisasjonen Melanor vil, ifølge Medtek Norges nettsider, ha omtrent 150 medlemsbedrifter som omsetter for cirka 12 milliarder kroner og sysselsetter rundt 3 000 personer i Norge.

Medtek Norge og Lab Norge har lenge samarbeidet på flere områder. I en pressemelding om sammenslåingen skriver de to organisasjonene:

- Ved å stå samlet, kan vi påvirke industriens rammebetingelser, blant annet gjennom økt oppmerksomhet om offentlige anskaffelser, slik at nye produkter og tjenester kommer på det norske markedet. I tillegg vil en større organisasjon stå sterkere i dialogen og skape tettere relasjoner med sentrale beslutningstakere og myndigheter. Vi vil også kunne tilby våre medlemmer utfyllende og komplementær kompetanse, samt styrke rådgivning og støtte til dem.

Administrerende direktør Atle Hunstad i Medtek Norge skal lede den nye organisasjonen. Tore Flaatrud, som har vært sekretariatsleder i Lab Norge i 25 år, blir med i Melanor i en overgangsfase på minst ett år.

Les mer hos Lab Norge og Medtek Norge