IFBLS 2018: Vi er fremtiden!

Artikkelforfatterne Kristin Sørby (t.v.) og Johanne Liverød Stensheim på plenen utenfor kongressenteret. Foto: Grete Hansen

Aktuelt

IFBLS 2018: Vi er fremtiden!

Bioingeniørstudenter fra hele verden ønsker å bli hørt og inkludert i faglige diskusjoner og sammenhenger. De ønsker at IFBLS skal ha en mer studentrettet plattform.

Publisert

Endret

Av KRISTIN SØRBY OG JOHANNE LIVERØD STENSHEIM, bioingeniørstudenter ved Universitetet i Tromsø

Å få lov til å representere norske bioingeniørstudenter på IFBLS-kongressen i Italia var i seg selv en utrolig spennende oppgave, men også en stor mulighet både personlig og faglig. Vi følte umiddelbart stor interesse fra erfarne norske bioingeniører på kongress, men kanskje i enda større grad fra studentene på studentforumet. «Alle» ville snakke med oss om hvordan vi gjorde det i Norge. Hvor lang er utdanningen? Har dere praksis? Gjennomfører alle?

Glimt fra studentforum. Foto: Kristin Sørby

Studentforumet, som hadde delegater fra Sverige, Danmark, Finland, Japan, Taiwan, Canada, Italia og Norge, møttes daglig. Temaet var kommunikasjon og ledelse, og oppgaven var enkel; Lag en film med et budskap som skal vises på generalforsamlingen siste dag av kongressen.

Forskjeller og likheter

Studentenes engasjement var til å ta og føle på. Vi snakket gebrokkent engelsk hele gjengen. Noen bedre enn andre, noen med voldsomme gestikuleringer, andre igjen hadde med seg oversetter. Uansett nasjonalitet, språk eller bakgrunn, havnet vi alle på en felles plattform hvor vi kunne snakke fritt om vårt studium. Praten gikk lett, høylytt og med innslag av latter og misforståelser. Men en ting var felles; vi ønsket å nå samme mål, nemlig å bli best mulige profesjonsutøvere uansett profesjonstittel.

Vi satte søkelyset på forskjeller og likheter mellom de ulike landene, og kom frem til at det er mange ulikheter, som for eksempel yrkestittelen, lengden på studiet, inntakskriterier og spesialiteter. Vi diskuterte fordeler og ulemper med ulikhetene, men vi tok også opp større spørsmål som lederne for studentforumet ga oss: «Har du identifisert hvilke utfordringer som kan hindre deg i å nå drømmen din?»

Nettverk på tvers

Denne muligheten til å reise som norske studentrepresentanter på en internasjonal kongress, ga oss muligheter til å utvide horisonten. Vi er jo tross alt studenter som er ivrige etter å lære, og vi rakk å få med oss noen av foredragene og seminarene. Vi har fått inspirasjon, ideer, motivasjon og ikke minst nettverk på tvers av landegrensene. Vi må jo også innrømme at det ikke var utelukkende fem faglige dager. Vi fikk også tid og mulighet til å oppleve Firenze med sine gastronomiske fristelser og storslagne arkitektur.

Vi vil bli hørt og inkludert!

Filmen vi hadde fått i oppgave å lage ble (med god hjelp fra flinke mennesker) ferdig. Den ga et klart budskap fra hele verdens bioingeniørstudenter om at vi ønsker å bli hørt og inkludert i faglige diskusjoner og sammenhenger. Vi ønsker en mer studentrettet plattform innenfor IFBLS, for vi er fremtiden.

Se filmen på IFBLS' facebookside

Stikkord:

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS), Kongress, Student