Få pasientdødsfall som kunne vært unngått ble rapportert

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Aktuelt

Få pasientdødsfall som kunne vært unngått ble rapportert

Publisert

Endret

Forskere ved St. Olavs hospital har kartlagt dødsfall ved sykehuset, som med mer enn 50 prosent sannsynlighet kunne vært unngått. Funnene er presentert i en artikkel i tidsskriftet BMJ. Der kommer det blant annet frem at av 42 slike dødsfall i løpet av en periode på et drøyt år, ble kun tre rapportert internt og til helsemyndighetene.

Tidsskriftet Sykepleien har også omtalt denne saken. Seniorrådgiver Bjørn Øglænd i Statens helsetilsyn sier til Sykepleien at han er bekymret over at bare tre hendelser ble rapportert til dem, men at han synes det er mer bekymringsfullt at ikke flere ble tatt opp i det interne avvikssystemet.

Helsetilsynet skal varsles om dødsfall eller betydelig skade som er uventet ut fra påregnelig risiko. Men for å oppnå læring og bedring av praksis, mener Øglænd at flere saker bør granskes internt enn bare de som er så alvorlige at de går til Helsetilsynet.

At sykehusdødsfall kunne vært unngått, er ikke det samme som at det er gitt uforsvarlig helsehjelp. Men gjennomgang av slike hendelser kan brukes til å forbedre praksis.

- Helseforetak skal streve etter beste praksis og bør dermed ha betydelig høyere krav til kvalitet enn grensene for uforsvarlig praksis, sier Øglænd til Sykepleien.

Han roser St. Olavs hospital for å ha gjennomført kartleggingen, og sier at det ikke er noen grunn til å tro at de har flere unngåelige dødsfall enn andre sykehus.