Droner kan fly prøver mellom Oslo-sykehusene

Drone

Oslo universitetssykehus vil prøve ut frakt av blod og pasientprøver med droner. Illustrasjon: iStockphoto

Aktuelt

Droner kan fly prøver mellom Oslo-sykehusene

Et prosjekt som skal teste ut dronefrakt er på trappene.

Publisert

Endret

Kan du se det for deg? Summende droner som suser frem og tilbake over byen og frakter prøver og blodposer mellom sykehusene?

- Dette er slett ikke science fiction, forsikrer professor Erik Fosse ved Intervensjonssenteret, en forsknings- og utviklingsavdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Utnyttelse av droner til praktiske formål, også medisinske, er i vinden som aldri før. Ulike prosjekter foregår rundt om i verden, blant annet ved Odense Universitetshospital i Danmark, som også vil bruke droner til å frakte blodprøver.

Fosse håper at OUS kan komme i gang med sine droneforsøk i løpet av ett år. Hvis de lykkes, ser han for seg at droner kan være et hjelpemiddel for flere helseforetak som har sykehusdrift på mange ulike steder.

I dag kjører prøvene drosje

OUS bruker i dag et betydelig beløp på å frakte biologisk materiale med taxi mellom sykehusene. Det kan være prøver til spesielle analyser som bare gjøres ved ett laboratorium, eller blod fra blodbanken på Ullevål. Hvis det ikke kan vente til en ordinær transportrunde, er drosje alternativet.

Avdelingssjef Jens Petter Berg ved Avdeling for medisinsk biokjemi nevner både droner, selvkjørende biler og rørpost over lange distanser som potensielle transportløsninger mellom sykehus i fremtiden.

- Det er økende krav til effektiv drift, så vi må være åpne for ulike løsninger, sier han.

Per i dag er det døgnkontinuerlig laboratoriedrift på Rikshospitalet, Aker, Ullevål og Radiumhospitalet. Et fremtidsscenario man kan se for seg er, ifølge Berg, at laboratoriedriften samles på ett sted. Alle prøver sendes da raskt og trygt dit – enten det er med droner eller andre automatiserte løsninger. Stordriftseffektene kan føre til behov for færre maskiner og færre bioingeniørårsverk.

Sikkerhet og prøvekvalitet må kunne garanteres

Men enn så lenge er det ingen prøvefrakt-droner i lufta over Oslo. Og det er mye som må testes før det eventuelt kan bli en realitet.

- Aller viktigst er sikkerheten, understreker Fosse.

Den må være like god som ved frakt av mennesker. Prøvene må kunne komme trygt frem, i nær sagt alt slags vær, og transporten må ikke forringe kvaliteten på materialet som fraktes. Men hvis droner kan levere trygt, effektivt og billig, kan kanskje prøver ankomme luftveien før vi aner.

Vil du vite mer? Her er flere artikler om dronefrakt av blod og prøver:

Prøverne flyver med drone (Danske bioanalytikere)

Switzerland`s getting a delivery network for blood-toting drones (wired.com)

City looks to use drones for blood deliveries (Palo Alto online)

Stikkord:

Automatisering, Oslo universitetssykehus